Nye ammevideoer

Søknadssammendrag

Nye ammevideoer
Sammendragsrapport

1. Bakgrunn for prosjektet
Ammehjelpen fikk i 2004 midler fra Helse og Rehabilitering til å lage små videofilmer til www.ammehjelpen.no. Disse filmene er blitt en suksess. Vår statistikk viser at de gir nettsiden vår mange treff, og at de dessuten er lastet ned fra mange land utenom Norge. Det har også vært etterspørsel fra helsepersonell og ammehjelpere for å få dem på DVD. Både til bruk i undervisning av mødre og helsepersonell. Dessverre var ikke videoene av god nok teknisk kvalitet til at dette har latt seg gjøre. Derfor har Ammehjelpens sentralstyre besluttet å søke om midler til å få laget nye videoer, som også kan lages på DVD. Det er også enkelte av filmene som trenger oppdatering rent faglig, og vi skulle hatt med noen flere temaer enn de opprinnelige 12 videoene dekker.

2. Prosjektets målsetting
Målsettingen er å få laget nye videoer. Vi skal forbedre kvaliteten teknisk, slik at filmene kan lages på DVD. Vi skal også forbedre den ammefaglige kvaliteten på de temaene vi allerede har, og få med noen flere temaer. Filmsnuttene skal legges ut på www.ammehjelpen.no og erstatte de gamle filmene. De blir laget på DVD og solgt fra Ammehjelpens nettbutikk. Målsettingen er at filmene skal gi lett tilgjengelig informasjon om ammestillinger, koppmating, håndmelking og annet som mødrene kan ha nytte av.


3. Prosjektets målgruppe
Målgruppen er først og fremst ammende mødre. I tillegg vil helsepersonell og ammehjelpere ha nytte av filmene i sitt arbeid.

4. Prosjektets betydning
Morsmelk er anbefalt som beste ernæring for spedbarn. Det forebygger en lang rekke sykdommer hos barnet langt utover ammeperioden, og er også gunstig for morens helse. Myndighetene anbefaler fullamming i 6 måneder og deretter amming til ett år. Videoene vil kunne hjelpe flere mødre til å lykkes med ammingen. De kan enkelt gå inn på nettet og se på forskjellige ammestillinger, håndmelking, pumping osv. En ammehjelper som veileder en mor på telefon, kan be henne gå inn og se på anbefalte ammestillinger mens de snakker. En helsesøster som har en konsultasjon med en mor, kan sette på videoen og vise ammeteknikk og ammestillinger. De nye filmene vil ha tale og teksting både på norsk og engelsk, slik at de vil nå mange.

5. Framdriftsplan
Prosjektet settes i gang så snart vi får klarsignal fra Helse og Rehabilitering. Før jul kan vi ha avtaler med filmteam og ammefaglig ressursperson. Etter jul vil vi starte med rekruttering av mødre og babyer, og ser for oss filming medio februar. Etterarbeid med redigering og trykking av DVD kan vi regne til et par måneder. Prosjektet vil kunne avsluttes rundt 15. mai 2009.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0023.pdf

Sluttrapportsammendrag

Ammehjelpen driver mor-til-mor støtte ved amming. For det meste via telefon og e-post. Instruksjonsvideoene finansiert av HR i 2004, som har ligget på www.ammehjelpen.no, har vært til stor nytte i ammerådgivning og til selvhjelp for mødrene. Det har vært etterspørsel etter filmene på DVD, og vi har savnet en del temaer.

En fornying av filmene var nødvendig. Filmer med relevante temaer, med både norsk og engelsk tale, med god faglig kvalitet og god nok teknisk kvalitet for DVD var målsettingen.

Tine Greve, ammehjelper, jordmor og IBCLC (internasjonalt sertifisert ammeveileder) ved Nasjonalt Kompetansesenter for amming har vært faglig ansvarlig for prosjektet. Frode Reinholt Jensen i Video Vital har stått for det tekniske. Frivillige mødre med babyer stilte opp som filmstjerner. Anne Brenneng har lest inn tekster på norsk, Tine Greve de engelske.Vibeke Støbakk Myren har designet coveret. Prosjektleder har vært informasjonsmedarbeider Anne Sigstad.

Filmopptakene ble gjort i Video Vitals lokaler i Oslo. Arbeidet med filmene tok mer tid enn beregnet. En del av det vi mente kunne brukes om igjen, kunne ikke det. Tekstene måtte skrives på nytt og alle temaer måtte filmes på nytt. Ved hjelp av et ekstra sluttår ble prosjektet ferdigstilt i april 2010.
Vi har fått en DVD med 23 ammerelaterte temaer på både norsk og engelsk. Filmene ligger gratis på www.ammehjelpen.no og på www.youtube.com . Statistikk på www.ammehjelpen.no viser at filmene har hatt 3637 sidevisninger siste 30 dager (oktober 2010). Av ni mødre som var med på filmopptakene, er nå 3 godkjente ammehjelpere og medlemmer i Ammehjelpen.

Økonomisk gikk prosjektet i balanse.

Vi vurderer å få filmen oversatt til flere språk.

Prosjektleder/forsker

Anne Sigstad

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Nye ammevideoer
Organisasjon
Ammehjelpen
Beløp Bevilget
2009: kr 75 000
Startdato
27.02.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet