Korte filmer om amming

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Nasjonale retningslinjer for spedbarnsernæring er helt klare på at morsmelk er den beste ernæring for spedbarn. Arbeid for å opprettholde og øke forekomsten av amming er et særdeles viktig folkehelsetiltak. Til tross for dette viser tall fra Helsedirektoratet at norske ammetall går nedover. I nasjonal handlingsplan for bedre kosthold for 2017-2021 er det satt som mål å øke andelen barn som ammes. En viktig faktor av betydning for både initiering og varighet av amming, er god og tilgjengelig ammeveiledning.

Målsetting

Målsettingen for dette prosjektet er å øke gravide og ammendes mestring og kunnskap om ulike ammesituasjoner og -utfordringer.

Målgruppe

Filmenes primære målgruppe er gravide og ammende mødre. Filmene vil også være nyttige for helsepersonell som arbeider med ammeveiledning.

Antall personer i målgruppen

500000

Beskrivelse av gjennomføring

Ammehjelpen ønsker å utvikle en serie filmer med relevant og oppdatert informasjon og konkrete ammetips. Filmene vil bli en viktig del av det informasjonsarbeidet som Ammehjelpen alt gjør i direkte kontakt med ammende mødre. De blir også tilgjengelige på vår nettportal ammehjelpen.no, som benyttes aktivt av gravide/ammende kvinner og helsepersonell. I 2018 ble ammehjelpen.no besøkt over 600.000 ganger. Filmene vil også bli promotert på vår Facebookside Ammehjelpen (20.000 følgere) og i Ammehjelpsgruppen (27.000 medlemmer). Filmene vil med andre ord bli tilgjengelige for kvinnene der de til enhver tid er. Vi har utviklet dette prosjektet sammen med Leidar Norway (tidl Snöball Film). Selskapet har over 18 år erfaring med filmproduksjon. De var et naturlig valg i denne sammenheng. En arbeidsgruppe vil jobbe tett med regissøren i utarbeidelsen av manusene. Gruppen vil bidra med brukerperspektiv og faglig kompetanse. Tekstene som danner grunnlag for fortellerstemmen, utarbeides i første omgang av ammehjelper og jordmor Rachel Myr. Hun vil også være med på opptak for å kvalitetssikre innholdet. Filmene vil også bli testet av en referansegruppe. De vil kunne foreslå nødvendige endringer før ferdigstilling.

Fremdriftsplan

Prosjektet gjennomføres i perioden 1. mai 2020 til 1. juli 2021. Oppstartsmøte i mai 2020. August/september 2020 – manusarbeid. Oktober 2020 – forarbeid til opptak/produksjonsplanlegging. November 2020 – opptak. Desember 2020 og januar 2021 – redigering. Februar 2021 – visning av filmene til arbeidsgruppen og referansegruppen, eventuelt justeringer. Mars 2021 – ferdigstilling lyd, farge, musikk. April 2021 – lansering. Juni 2021 – evaluering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Stiftelsen DAM.pdf

Prosjektleder/forsker

Anne Sigstad

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Korte filmer om amming
Organisasjon
Ammehjelpen
Org.ledd
Leidar Norway AS (tidligere Snöball Film)
Beløp Bevilget
2020: kr 630 000
Startdato
01.05.2020
Sluttdato
01.07.2022
Status
Under gjennomføring