Animasjonfilmer «Ung pårørende»

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I helsedirektoratets pårørendeveileder er barn som pårørende definert som en av fire pårørendegrupper som kan ha særlig behov for støtte. Siden 2010 har helsepersonelloven § 10a pålagt helsepersonell i både spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten å bidra til å ivareta mindreårige barn som er pårørende.

Målsetting

Film som viser barn og unge veier til hjelp. Filmer som er gode verktøy for alle som jobber med barn og unge som pårørende. Filmene skal gi gjenkjennelse og mulighet for identifikasjon, og samtidig skal de peke på konkrete løsninger.

Målgruppe

Barn og unge som er i en pårørendesituasjon

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Barn har rett på en god og trygg oppvekst. Når forholdene ikke ligger til rette for at de nødvendigvis får det, skorter det ikke på instanser og fagpersonell som er trent til fingerspissene på hvordan de skal gjøre det beste for barnet. Men hva med de tilfellene der de voksne ikke ser behovet, eller barnet ikke er i stand til å si fra om at de trenger hjelp? Hvordan skal barna vite hvor de kan henvende seg? Animasjonsprosjektet «ung pårørende» er viktig for å hindre at unge pårørende selv utvikler sykdom eller uønsket adferd som følge av svikt i foresattes helsetilstand og/eller omsorgsevne. Prosjektet består i en serie på 4-5 korte animasjonsfilmer som har som mål å hjelpe barn og unge med å identifisere sine vanskelige følelser knyttet til pårørendesituasjoner, og å vise konkrete løsninger. Filmene vil på en enkel måte demonstrere fire ulike kanaler man kan bruke for å komme i kontakt med voksne som kan hjelpe: – Via en hjelpetelefon – Via en chattetjeneste – Snakke med en lærer – Snakke med helsesykepleier Det er viktig at filmene viser barna og ungdommene noe som er ekte og sant, derfor vil en av filmene også vise at det er viktig å ikke gi seg, selv om man føler at man blir avvist på første forsøk.

Fremdriftsplan

Jan 20 mars 20 Ferdigstillelse av manus, avtale med animatør apr 20 mai 20 Utarbeidelse av storyboard juni 20 sept 20 Ferdigstillelse av animasjoner okt 20 nov 20 Voicing og lyddesign, ferdiggjøring desember 20 lansering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport unge pårørende.pdf

Prosjektleder/forsker

Imen Hasnaoui

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Animasjonfilmer «Ung pårørende»
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2020: kr 550 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2020
Status
Avsluttet