Trenings- og samtalegruppe for pårørande

Søknadssammendrag

Bakgrunn

LPP Søre Sunnmøre står for Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse for kommunane Ørsta, Volda, Ulstein, Hareid, Herøy, Sande og Vanylven i Møre og Romsdal. Pårørande vert oftast involverte når barn, ektefelle/samboer, søsken eller foreldre blir ramma av psykisk sjukdom. Mange pårørande får stor påkjenning av ansvaret som ligg i det å ta vare på den sjuke og vere den som står på for at pasienten får god nok behandling eller hjelp til daglege oppgåver. Sjølv den sterkaste pårørande kan trenge eit pusterom med fysisk og psykisk påfyll når sjukdom hos den nære varer over tid.

Målsetting

Gjennomføre eit trenings-, og samtaleprosjekt for 15 pårørande til psykisk sjuke i to kommunar, Ørsta og Volda, ein gong per veke i 20 veker fordelt på hausten 2017 og 1. halvår 2018.

Målgruppe

Pårørande til psyksisk sjuke i Volda kommune og Ørsta kommune.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennomføre 20 trenings- og samtaleøkter à 2-2,5 time. Annonsere og invitere LPP-medlemmer og andre interesserte til informasjonsmøte der vi presenterer kursrekkja. Aktivitetane består av trenings- og avspenningsøkter med fysioterapeut, tur på fine skogsstiar og to temakveldar, ein haust og ein vår. Kvar gong avsluttar gruppa med samtale i lag med ein eller fleire likepersonar og lett servering. Vi leiger fysioterapeut med god kunnskap om trenings- og avspenningsformer som egnar seg for denne gruppa. Vi nyttar Frisklivssentralen i Ørsta og deira kompetanse og lokale. Treninga vert tilpassa kvar enkelt sin fysiske kapasitet, men med felles avspenningsøvingar som avsluttar kvar treningsøkt. Temakveldane vert mindfullness med profesjonell instruktør og kurs i kosthald og ernæring ved ernæringsfysiolog. Siste kvelden vert det også evaluering av kurset.

Fremdriftsplan

September 2017: Start prosjekt med informasjonsmøte. Frå medio september: 2 gonger tursti og samtalegruppe. Oktober-November: 7 gonger trenings og samtalegruppe, Medio november: Kurs med mindfulnessinstruktør. Januar-februar 2018: 7 gonger trenings- og samtalegruppe. Mars: Temakveld med ernæringsfysiolog. April: To kveldar på natursti, samtalegruppe. Siste kvelden med evaluering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

LPP-prosjekt^J sluttrapport 2017 HE2-186077.pdf

Prosjektleder/forsker

Aashild Haugland Haram

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Trenings- og samtalegruppe for pårørande
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2017: kr 50 000
Startdato
02.09.2017
Sluttdato
01.07.2018
Status
Avsluttet