“Ingen å miste-pårørenderollen”

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Siden Daniel døde har jeg lært veldig mye som jeg skulle ønske at jeg hadde visst før» – Nina Danielsen, mor, etterlatt og grunnlegger av ELPIS Selvmordforebygging. For noen pårørende kommer hendelsen som lyn fra klar himmel, men mange lever med selvmordsproblematikk i mange år. Uansett er belastningen både på personene med selvmordstanker og -adferd, og deres pårørende, svært stor. Skam og stigma kan forhindre personer med selvmordstanker og deres pårørende, i å være åpne om problemene og søke hjelp. Dette prosjektet skal hjelpe pårørende med å åpne opp om selvmordsproblematikk.

Målsetting for prosjektet

Denne nettressursen er et direkte svar på behovet som våre medlemmer etterspør i møte med dette vanskelige temaet, og går i dybden på ulike pårørenderoller, situasjoner og signaler. Vi mener at det er et stort behov for mer mangfoldig materiale rundt selvmord.

Målgruppe

Målgruppen er pårørende av personer med selvmordstanker og -adferd. Nettressursen kan også være relevant for helsearbeidere, ansatte i skoleverket og barnevern.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet er en nettressurs som vil inneholde faglig informasjon og veiledere for samtaler om selvmord med tilhørende filmer. Med nettressurs mener vi et digitalt samlingsted for prosjektet «Ingen å miste – pårørenderollen», hvor organisasjoner og pårørendegrupper kan finne veiledere og filmer for å gjennomføre samtalegrupper. En veileder er et dokument som beskriver steg for steg hvordan et tema kan behandles i en trygg og faglig ramme. Vi lager fem veiledere som følger samme oppsett, men er alderstilpasset ovenfor målgruppa pårørende. Det skal lages 5 tilhørende filmer, som er et ressurskrevende, men effektivt formidlingsverktøy som kan brukes i mange år. Vår erfaring er at film fungerer svært godt som samtaleåpner i en gruppe fordi deltakere kan snakke i tredjeperson om det som skjedde i filmen, og på den måten blir det lettere å delta aktivt i samtalen. Vi skal benytte oss av iscenesettelse med erfarne skuespillere, og ha en kvalitetssikret og faglig fortellerstemme. Situasjonene viser konstruktive og veiledende handlinger, ikke en fasit på hvordan en gitt situasjon kan behandles eller løses.

Fremdriftsplan for prosjektet

Oppstartsmøte, finne frivillige til ressurs- og testgruppe, etisk kvalitetssikring, research og manus Arbeid med ressursens layout og innhold, veiledere, spørreundersøkelse, godkjenning av filmmanus, produksjonsplanlegging Opptak, logging og redigering av filmer Testing av ressurs på test-samtalegruppe Materiell, spørreundersøkelse og filmer ferdigstilles Lansering av digital pakke, fagdager, sluttrapportering

Prosjektleder

Imen Hasnaoui

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
“Ingen å miste-pårørenderollen”
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Org.ledd
Leidar produserer filmene, og Elpis og Selvhjelp Norge er samarbeidspartnere
Beløp Bevilget
2022: kr 872 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
30.12.2023
Status
Under gjennomføring