Omreisende Pårørendesenter

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Dekke pårørendes behov for samtaler, selvhjelp, utvikling av god veiledning, relevante kurs og fagdager, og gode sosiale treffpunkter der det ikke finnes et tilbud pr. idag. Imøtekomme kommuner og helseforetak som tar kontakt i forhold til brukerfora og behov for veiledning mot ansatte. Pårørende og deres familie styrker egen helse.

Målsetting

Skape treffpunkt der pårørende er. Etablere ett tilbud som kan være der pårørende er, i deres nærmiljø. Pårørende trenger støtte og å være «frisk» for å kunne være til for de som er syke.

Målgruppe

Pårørende innen psykisk helse og deres familier

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Etablere et mobilt pårørendesenter som reiser i kommuner som er litt perifere for hovedkontoret i Porsgrunn. Dessverre ser vi at reisevei er vanskelig når en står i vanskelige livssituasjoner som pårørende. En har så nok med å holde hodet oppe i hverdagen og derfor ønsker vi å tilby tjenestene våre der pårørende er! I det omreisende pårørendesenteret kan pårørende komme for å få samtaler, både alene og i gruppe. Vi vil holde kurs rettet mot det å klare å stå i belastninger over tid, og opplæring som vil dreie seg om diagnoser, bruk av tvang, pakkeforløp osv. Dette ser vi her i Porsgrunn at det er stor etterspørsel etter. Vi er også pådriver overfor de etablerte offentlige tilbudene innen psykisk helse slik at tilbudene overfor pårørende styrkes. Samtidig samarbeider vi med hjelpeapparatet for å styrke pårørendes rett for å bli sett og hørt. Pårørendesenteret skal ha tilbud som vil være ett supplement til offentlige helsevesen med egen metodikk som har hovedfokus på likepersonarbeid og brukerperspektivet. Rekrutering av pårørende kommer fra kommunene og sykehusene. Derfor er det viktig å etablere god kontakt og vise seriøsitet i det vi driver med.

Fremdriftsplan

Organisere samarbeid med kommuner Ansette prosjektmedarbeidere Utarbeide relevante aktiviteter Oppstartsseminar i flere kommuner Evaluere Delta i brukerutvalg i kommuner og helseforetak Likepersonsopplæring

Prosjektleder/forsker

Imen Hasnaoui

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Omreisende Pårørendesenter
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2022: kr 438 000, 2023: kr 438 000
Startdato
01.08.2022
Sluttdato
01.08.2025
Status
Under gjennomføring