Bli med 2014!

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
IOGT har siden 2008 gjennomført sommerleire for barn med psykisk syke eller rusmiddelavhengige foreldre. Dette skjer i samarbeid med barneverntjenesten i den enkelte kommune. I 2013 søkte vi og fikk midler fra Ekstrastiftelsen til å utvide dette tilbudet til også å gjelde et aktivitetstilbud gjennom året rettet mot de samme barna. Dette i samarbeid med Åsane Folkehøgskole, som tok ansvaret for et opplegg for 3 helsesamlinger hvor skolens elever og linjer ble engasjert. En viktig del av prosjektet er å skape/videreutvikle både sosialt engasjement og økt kompetanse knyttet til arbeid innenfor helse- og sosialsektoren.

2. Prosjektets målsetning
Videreutvikle tilbudet til barn i rus/psykiatrifamilier.
Gjennomføre en ny sesong med tilbud og arbeide for å spre tilbudet ut til andre kommuner. Gjennomføre 2 leire med aktiviteter.

Prosjektets lokale målsetninger er å kunne;
⁃ Utvikle et positivt, lokalt forankret, gruppetilbud for målgruppen som fremmer økt interesse og involvering i fritidsaktivitet for barna.
⁃ Anvende Folkehøgskolene, og deres elevers engasjement og ressurser for å gjøre en forskjell for barn fra rus/psykiatri familier i vår bydel
⁃ Rekruttere nye frivillige til sosialt arbeid og bygge opp en ressursbase av frivillige

Prosjektets har også nasjonale ambisjoner –
⁃ utvikle en modell for å engasjere/bruke landets folkehøgskoler og deres tilbud direkte inn i sosialt arbeid
⁃ bidra til å øke rekruttering til helse og omsorgsyrkene gjennom å utvikle gode opplærings- og praksisopplegg for elevene
⁃ lage en modell for samhandling mellom offentlige og frivillige aktører

3. Prosjektets målgruppe
Barn i familier med en rus-/psykiatri-problematikk

4. Beskrivelse av gjennomføring
Tilbudet består av tre deler –
a) «Bli med, barn»-tilbud bestående av 1 ukes sommerleir etter Trygg-Oppvekst-pedagogikk samt 3-4 samlinger i samarbeid folkehøgskolene. Samlingene er tenkt som helssamlinger lørdag-søndag.

b) «Bli med, elev»- et opplærings og involveringsopplegg for folkehøgskoleelever med formål å gi dem erfaring med og fra denne typen sosialt arbeid. Vi kommer til å ha et opplegg hvor bydelen eller kommunens offentlige tjenester gir elevene informasjon og kunnskap gjennom å koble lokale tjenesteytere på skolens undervisningsplan.

c) «Bli med; frivillig» – vi har et særlig fokus på frivillige i prosjektet. Vi anser det som en fordel at vi etablerer en samhandlingsarena utenfor de offentlige kontorer, men vil lage et opplegg hvor frivilllige får ta del i den samme opplæringen og kompetansehevingen som skolens elever får.

Det viktigste nye i 2014 sammenlignet med 2013 er å spre våre erfaringer til andre kommuner og folkehøgskole. Vi har vært i kontakt med en ny skole som er positive til et samarbeid. Vi ønsker også å gjennomføre en konferanse med deltakelse fra andre folkehøgskoler hvor prosjektet blir presentert og det motiveres til lignende aktiviteter, samt gjennomføre det samme opplegg som vi har hatt i 2013/2014 på et nytt sted.

5. Prosjektets betydning
a. Få flere erfaringer med et slikt tilbud, spesielt effekt på målgruppen. Vi mener dette vil ha stor forebyggende effekt på kjente sammenhenger mellom sosial ekskludering og helseutvikling gjennom et livsløp.

b. Holde vedlike den frivillighetspoolen vi har opparbeidet oss gjennom erfaringer og arbeid i «Bli med 2013».

c. Se hvordan modellen fungerer andre steder for å sikre at det ikke kun er lokale forhold i Bergen som har vært avgjørende for gjennomføring. Dette er nært knyttet til målsetningen om at involvering av folkehøgskoler i denne typen sosialt arbeid bør ha stort potentiale både mht rekruttering og tiltaksutvikling videre.

6. Fremdriftsplan
2013

Kontakt med aktuellt sted å gjennomføre en ny sommerleir
September -14

Evaluering av prosjektet i 2013
Sept/okt -14

Gjennomføring samling 1 på skoler
Feb og april -15 Gjennomføring samling 2 og 3
Feb – 15

Evalueringskonferanse med andre folkehøgskoler
Jul- 15

Sommerleire

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport Bli med 2015.pdf

Prosjektleder/forsker

Jan Tore Evensen

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Bli med 2014!
Organisasjon
IOGT i Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 580 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet