BLI MED!

Søknadssammendrag

BAKGRUNN
I følge tall fra Røde Kors

bærer hvert femte barn i Norge på en mørk familiehemmelighet i form av at deres foreldrene ruser seg, er voldelige eller har store psykiske problemer. IOGT har siden 2008 gjennomført sommerleire for barn med psykisk syke eller rusmiddelavhengige foreldre. IOGT har fått gode tilbakemeldinger fra barn, foreldre og barnevern på disse. I perioden har vi samarbeidet med barnevernstjenesten i kommunene Askøy, Skedsmo, Karasjok, Tønsberg, Sveio, Tysvær, Time og Klepp med leire.

IOGT Norge, Bergen kommune/Åsane bydel,

og Åsane Folkehøgskole ønsker nå samutvikle et lokalt forankret tilbud til målgruppen bestående av en sommerleir og 3 påfølgende samlinger gjennom året som gir barna et variert og helhetlig tilbud om aktivitet og voksenkontakt som fremmer mestring, aktivisering og positive fritidsinteresser.

MÅLSETTING
Lokalt;
– Utvikle et positivt, lokalt forankret, gruppetilbud for målgruppen som fremmer økt interesse og involvering i fritidsaktivitet for barna.
– Anvende Folkehøgskolens, og den elevers, engasjement og ressurser for å gjøre en forskjell for barn fra rus/psykiatri familier i vår bydel
– Rekruttere nye frivillige til sosialt arbeid og bygge opp en ressursbase av frivillige i bydelen

Nasjonalt;
– utvikle en modell for å engasjere/bruke landets folkehøgskoler og deres tilbud direkte inn i sosialt arbeid
– bidra til å øke rekruttering til helse og omsorgsyrkene gjennom å utvikle gode opplærings- og praksisopplegg for elevene
– lage en modell for samhandling mellom offentlige og frivillige aktører


MÅLGRUPPE
Barn i familier med rus og psykiatri problematikk

GJENNOMFØRING
I sum ønsker vi å utvikle en modell for lokalt forankrede tilbud som omfatter 3 områder:
1) «Bli med, barn»- tilbud bestående av 1 ukes sommerleir etter Trygg Oppvekst pedagogikk (se vedlegg) samt 3-4 samlinger (1 høst og 2 vår) på Åsane folkehøgskole. Samlingene er tenkt som helgesamlinger lør-søndag hvor gruppen som ble etablert ved sommerleiren møtes igjen. Skolen kan tilby en variert aktivitetsmeny som er egnet for målgruppen; hesteridning, teater, musikk, sang, tegning og maling, keramikk og lek/spill i gymsal.

2) «Bli med; elev»- et opplærings og involveringsopplegg for folkehøgskoleelever med formål å gi dem erfaring med og fra denne type sosialt arbeid. Vi ønsker å utvikle et opplegg hvor bydelens offentlige tjenester gir elevene informasjon og kunnskap om denne type aktivitet gjennom å koble lokale tjenesteytere på skolens undervisningsplan.

3) «Bli med; frivillig»- Erfaringer fra tidligere avholdte sommerleire viser at dette er en arena og et opplegg som tiltrekker seg frivillige i alle aldre. Som del av vårt prosjekt ønsker vi derfor å ha et særlig fokus på frivillige, og utfordringen med å rekruttere og beholde denne viktige ressursen i helse og omsorgsarbeid.

BETYDNING
– et faglig godt helårs tilbud til målgruppen som vil øke barns deltagelse i fritidssysler og medføre økt opplevelse av mestring og deltagelse i hverdagen. Dette vil ha stor forebyggende effekt på kjente sammenhenger mellom sosial ekskludering og helseutvikling gjennom et livsløp
– erfaringer med, og en arena for

samarbeid mellom frivillige og offentlige instanser i bydelen vil kunne danne grunnlag både for videre drift av aktuelt tiltak samt stimulere til utvikling av nye
– få etablert en frivillighetspool som vil bidra til videreføring av prosjektet samt kunne påta seg arbeidsoppgaver og forpliktelser innen relatert virksomhet
– en modell for dette arbeidet som vil la seg overføre til andre kommuner/bydeler. Særlig vil involveringen av Folkehøgskoler i denne type sosialt arbeid ha karakter av å være pilotarbeid og inneha stort potensiale både mhp rekruttering og tiltaksutvikling nasjonalt.

FRAMDRIFTSPLAN
Vi ønsker

å arrangere første sommerleir sommer 2013.

Fase 1 Utvikling/pilot
a) planlegging/koordinering alle samarbeidsparter Vår -13
b) gjennomføring 1. sommerleir Juni -13
c) undervisning og 1. Samling Åsane FHS Sept/okt -13
d) gjennomføring samling 2 og 3 Feb og april -14
e) formidling Feb-mai -14
f) rapportering Jun -14

Fase 2 Ordinær drift Fra sommer -14

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Bli med Forebygging 2012-1-0152.pdf

Prosjektleder/forsker

Halvor Ognøy

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
BLI MED!
Organisasjon
IOGT i Norge
Beløp Bevilget
2013: kr 620 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet