Rødt – en film som kan redde liv

Vet du hva du skal gjøre om du oppdager blod i urinen?

I kampanjefilmen til Blærekreftforeningen møter du mennesker som selv har opplevd blærekreft. Foto: Blærekreftforeningen

Blærekreftforeningen har med sin nye kampanjefilm ett viktig budskap: Oppsøk urolog, dersom du oppdager synlig blod i urinen.

– Personer som oppdager synlig blod i urinen blir ofte gående lenge hos fastlege uten å bli henvist videre til urolog, og dette forsinker diagnostiseringen. Tidlig diagnose er det viktigste tiltaket for å redusere omfanget av dødsfall eller langtidssykdom, skriver foreningen i søknaden.

Nå er filmen ferdig, og allerede etter noen få dager har den fått mange tusen visninger på Facebook og Youtube. Hensikten er økt bevisstgjøring.

Her kan du se filmen:

Rapport

Bakgrunn

Mål for prosjektet var å lage en film som på sikt kan bidra til at en større andel blærekreftpasienter enn i dag kommer til urolog og diagnostiseres i tidlig fase av sykdommen. Blærekreft er 4. hyppigste kreftform blant menn, den 7. totalt, og den tar ett liv hver dag bare i Norge. Over ¾ av alle blærekreftpasienter debuterer med synlig blod i urinen. Altfor mange feildiagnostiseres hos fastlegen og får en forsinket henvisning til urolog. Personer som ser blod i urinen må bevisstgjøres slik at de selv kan bidra til å sikre rask henvisning til urolog. Dette er det viktigste tiltaket for å redusere omfanget av dødsfall eller langtidssykdom pga. blærekreft. Målgruppen for prosjektet er hele den voksne befolkning, for å sikre at enten den enkelte eller dennes pårørende vet hva man skal gjøre når symptomet synlig blod i urinen dukker opp. Film er et tydelig medium hvor seeren får aktivert både følelser og intellekt via både syn og hørsel. Dette gir god læring.

Oppsummering

Prosjektet må betegnes som meget vellykket. Planen fremover er å fortsette å vise filmen på reklamefrie dager og via nettsider og sosiale medier. Den har blitt oversatt til engelsk og vist i Australia, og det arbeides med en versjon for det amerikanske markedet sponset av et legemiddelselskap. Videre distribusjon i Europa er under planlegging men ikke konkretisert ennå.

Prosjektgjennomføring

Filmidé og manus ble utarbeidet i samarbeid mellom foreningens representanter og filmselskapet, opptak ble gjort i løpet av tre opptaksdager, og etterarbeid ble utført av filmselskapet i tett samarbeid med foreningen.

Antall personer i målgruppen

547971

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Blærekreftforeningen-sign.pdf

Sammendrag

Bakgrunn

Over ¾ av alle blærekreftpasienter debuterer med synlig blod i urinen. Dessverre blir de altfor ofte feildiagnostisert hos fastlegen og får en forsinket henvisning til urolog. Personer som ser blod i urinen må bevisstgjøres, slik at de selv kan bidra til å sikre rask henvisning til urolog. Dette er det viktigste tiltaket for å redusere omfanget av dødsfall eller langtidssykdom pga. blærekreft. Fastleger bombarderes med informasjon og har ofte et krav om å henvise mindre pga for lav urologkapasitet. Vi mener derfor det er svært viktig å treffe potensielle pasienter med bevisstgjørende kunnskap.

Målsetting

Målet for prosjektet er at i løpet av en femårsperiode skal 20% av den voksne befolkning eller 800 000 ha sett filmen eller hørt radiospoten minst en gang, enten via reklamefrie dager i pressen, via vår webside eller våre steder på sosiale medier. Vi vil støtte med SEO på begrepet «blod i urinen».

Målgruppe

Vi vil nå alle som oppdager synlig blod i urinen. Pasientene finnes i alle alders- og yrkesgrupper. Filmens målgruppe er derfor hele den voksne befolkning.

Antall personer i målgruppen

800000

Beskrivelse av gjennomføring

Filmen vil bli produsert i løpet av vinteren/våren 2018-19 av et velrenommert og erfarent produksjonsselskap, etter nøye design og planlegging i samarbeid med brukerne. I forbindelse med og etter lansering vil det bli gjort søkemotoroptimalisering (SEO) på begrepet «blod i urinen» for å sikre et høyt antall visninger på nett. Filmen vil også bli oversatt til andre språk og distribuert i Europa via ECPC (European Cancer Patient Coalition).

Fremdriftsplan

09/2018 Oppstart prosjekt: signere avtale, tydeliggjøre konseptet, møte i faggruppa 10-12/2018 Oppstart produksjon. Oppstart arbeid med kommunikasjonsstrategi, planlegge lansering 12/2018-02/2019 Produksjonen fortsetter. Oppstart etterarbeid 02/2019 Faggruppa møtes for å gi innspill til første versjon. Lansering planlegges ferdig. Etterarbeid ferdigstilles i samråd mellom Snöball og brukerne. 03-05/2019 Lansering, evaluering og sluttrapportering

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Over ¾ av alle blærekreftpasienter debuterer med synlig blod i urinen. Dessverre blir de altfor ofte feildiagnostisert hos fastlegen og får en forsinket henvisning til urolog. Personer som ser blod i urinen må bevisstgjøres, slik at de selv kan bidra til å sikre rask henvisning til urolog. Dette er det viktigste tiltaket for å redusere omfanget av dødsfall eller langtidssykdom pga. blærekreft. Fastleger bombarderes med informasjon og har ofte et krav om å henvise mindre pga for lav urologkapasitet. Vi mener derfor det er svært viktig å treffe potensielle pasienter med bevisstgjørende kunnskap.

Målsetting

Målet for prosjektet er at i løpet av en femårsperiode skal 20% av den voksne befolkning eller 800 000 ha sett filmen eller hørt radiospoten minst en gang, enten via reklamefrie dager i pressen, via vår webside eller våre steder på sosiale medier. Vi vil støtte med SEO på begrepet «blod i urinen».

Målgruppe

Vi vil nå alle som oppdager synlig blod i urinen. Pasientene finnes i alle alders- og yrkesgrupper. Filmens målgruppe er derfor hele den voksne befolkning.

Antall personer i målgruppen

800000

Beskrivelse av gjennomføring

Filmen vil bli produsert i løpet av vinteren/våren 2018-19 av et velrenommert og erfarent produksjonsselskap, etter nøye design og planlegging i samarbeid med brukerne. I forbindelse med og etter lansering vil det bli gjort søkemotoroptimalisering (SEO) på begrepet «blod i urinen» for å sikre et høyt antall visninger på nett. Filmen vil også bli oversatt til andre språk og distribuert i Europa via ECPC (European Cancer Patient Coalition).

Fremdriftsplan

09/2018 Oppstart prosjekt: signere avtale, tydeliggjøre konseptet, møte i faggruppa 10-12/2018 Oppstart produksjon. Oppstart arbeid med kommunikasjonsstrategi, planlegge lansering 12/2018-02/2019 Produksjonen fortsetter. Oppstart etterarbeid 02/2019 Faggruppa møtes for å gi innspill til første versjon. Lansering planlegges ferdig. Etterarbeid ferdigstilles i samråd mellom Snöball og brukerne. 03-05/2019 Lansering, evaluering og sluttrapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Blærekreftforeningen-sign.pdf

Prosjektleder/forsker

Ranveig Røtterud

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Blod i urinen, en film som kan redde liv
Organisasjon
Blærekreftforeningen
Org.ledd
Snöball Film
Beløp Bevilget
2018: kr 570 406
Startdato
11.09.2018
Sluttdato
03.06.2019
Status
Under gjennomføring