Digitalt blærekreftseminar

Sluttrapportsammendrag

Filmene ble brukt på to ulike webinarer, og vi benyttet også deler av den ene filmen til å lage en versjon som vi fikk vist på TV under reklamefrie dager i julen. Dette var første gangen Blærekreftforeningen arrangerte webinar og det at vi kunne heve profesjonaliteten på webinarene med egenproduserte filmer, har vært med på å styrke vår forenings anseelse både hos medlemmer og i de medisinske fagmiljøene vi er avhengig av å samarbeide med.


Søknadssammendrag

Vi vil 28. mai arrangere et webseminar med informasjon om blærekreft, behandling og spesielle forholdsregler pasienter bør ta i forhold til koronasmittefaren.

Seminaret legges opp slik at vi kan lage egne filmversjoner av innleggene for senere bruk på vår nettside. slik sikrer vi at også de som ikke hadde mulighet til å være tilstede online får ta del i innholdet. Vi legger vekt på at dette redigeres til egne filmer som kan stå alene.

Prosjektleder

Eddy Grønset

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digitalt blærekreftseminar
Organisasjon
Blærekreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 140.000
Startdato
30.04.2020