Digital opplæring for ressurspersoner

Søknadssammendrag

Blærekreftforeningen er i sterk utvikling og vi ønsker å styrke vår gjennomslagskraft slik at vi når frem til medlemmene og andre blærekreftpasienter på en så god måte som mulig. Slik situasjonen nå er i samfunnet er det nødvendig å ta i bruk digitale løsninger for all medmenneskelig kontakt. Våre medlemmer har en høy gjennomsnittsalder og det betyr også at mange av våre ressurspersoner har dårlig kjennskap til digitale løsninger og sosiale medier. Det er derfor nødvendig å skolere disse og etablere et godt digitalt tilbud som kan benyttes til flere oppgaver. Vi ønsker å benytte digitale plattformer til både medlemsservice, likepersonsarbeid samt medlemsmøter osv.

Det vil også gjennomføres en oppfølging i ettertid. Dette blir en-til-en oppfølging digitalt.

Prosjektet blir ledet av Blærekreftforeningens sekretariat og innleid konsulentbistand de her har fra firmaet Pekaill AS.

Til opplæringen, som vil bli arrangert som et webinar har vi knyttet til oss kompetanse fra videoproduksjonsselskapet Applaus Film & TV som vil stå for den tekniske produksjonen.

Tidsplan:
01.02. – 28.02.2021 Planlegging, utarbeidelse av program og booking av foredragsholder og teknisk personell
01.03 – 05.03.2021 Utsending av invitasjon til foreningens ressurspersoner
18.03.2021 Tentativ dato for opplæringswebinar
25.03.2021 Opplæringswebinar redigert og lagt ut på vår nettside og Facebookside
01.04.2021 Arrangement evaluert og planer for tilsvarende arrangementer utover året lagt.

Vi vet at dette vil bli et viktig tilskudd for oss og våre tillitsvalgte som igjen vil være en vesentlig del av vår organisasjonsutvikling og gi et godt tilbud til våre medlemmer og andre pasienter med vår diagnose. I denne pandemien er det viktig å nå ut med våre likepersoner til alle som har behov for å snakke med noen.

Prosjektleder/forsker

Mette Gunnari

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Digital opplæring for ressurspersoner
Organisasjon
Blærekreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 130.000
Startdato
04.02.2021