Brobygging i fylkene

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I Norsk Fosterhjemsforenings arbeid har vi erfart at det ofte er konfliktfylte forhold mellom foreldre og fosterforeldre. Det kan virke som om det offentlige ikke har kapasitet til å ta arbeide med foreldre som mister omsorgen for sine barn, noe som bidrar til å skape et minefelt innenfor fosterhjemsomsorgen. Dette er tankevekkende så lenge det har stor betydning for et fosterbarn at forholdet mellom foreldre og fosterforeldr er bra. Prosjektet vil fremme samarbeid til beste for fosterbarnet.

Målsetting

Prøve ut programmet Raushet i Møre og Romsdal i samarbeid med barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjenmes, og overføre erfaringen til hele landet.

Målgruppe

Fosterbarn i Møre og Romsdal, og i neste omgang i hele landet.

Antall personer i målgruppen

450

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet skal gjennomføres som et pilotprosjekt i ett fylke i samarbeid med barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes. Det skal foregå ved at en erfaringsformidler som har ansvar for brobygging på fylkesnivå, rekrutterer og lærer opp frivillige i sitt fylke til å gjennomføre samtaler med foreldre og kurs med foreldre/fosterforeldre. Metoden er rekruttering, opplæring og oppsøktende arbeid i samarbeid med barneverntjenesten og eventuelt familievernkontor i de kommuner der disse er på banen når det gjelder ansvar for foreldre som har mistet omsorgen for sitt barn. Dette erfaringsarbeidet overføres til andre fylker.

Fremdriftsplan

Møte mellom prosjektleder og erfaringsformidler for å lage planer, møter med barneverntjenesten, rekruttering av likemenn, opplæring av likemenn, kurs for foreldre og fosterforeldre, erfaringsoverføring til andre fylker.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Åse Lise Larsen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Brobygging i fylkene
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
2017: kr 700 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet