Pedagogikk2 i fosterhjem til barns beste

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Fosterhjem er selve bærebjelken i barnevernet. Der bor 75% av alle plasserte barn. Disse barna har store utfordringer mht til psykisk helse og livskvalitet, og mange bærer på traumer. Fosterforeldre er frivillige i vanlige hjem, som kan sies å utføre behandlende omsorg som krever god veiledning og opplæring. Fosterforeldre savner i dag tilstrekkelig tilbud om dette. Nettressursene vil være et privat supplement til det offentlige tilbud, og det er behov for å gi opplæring om flere tema som ikke kunne prioriteres i 1. runde, på flere språk, og i tråd med hvordan barnevernet er i endring.

Målsetting for prosjektet

Å bedre omsorgen for barna og situasjonen for hele fosterfamilien. Å gi faglig veiledning for dette ved å videreutvikle vårt nettbaserte informasjons- og kompetansehevingsprogram rettet mot fosterforeldre. Å gjøre veiledningsressursene kjent og tilgjengelig for flest mulig, også minoriteter.

Målgruppe

15.000 barn i fosterhjem er hovedmålgruppen og de treffes gjennom fosterforeldre, ca 25.000. Det kommer til 1000 nye fosterbarn hvert år, dvs 5000 i l a 5 år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

25000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi vil videreutvikle vårt informasjons- og kompetansehevingsprogram gjennom film for å gi flere fosterforeldre adgang til lettfattelig og lett tilgjengelig kunnskap om sentrale problemstillinger mange sliter med. Filmene kobles opp mot pedagogiske, kortfattede fagtekster. Det fins i dag nærmest ingen andre læringsressurser/filmer på nett rettet mot fosterforeldre, som støtter dem i omsorgsoppdraget. Veiledningsressursene vil bli tilgjengelige for alle på nett og oversatt til flere minoritetsspråk. Fosterforeldre bidrar med å definere behov og tema, utforme informasjonen og til dels medvirke i filmene. Innleide fagpersoner med høy kompetanse på fosterbarnsomsorg vil utvikle det faglige innholdet og kvalitetssikre informasjonsmateriellet. Et kommunikasjonsselskap gjennomfører filmproduksjon og samarbeider med oss om systematisk spredning av informasjonen over lengre tid gjennom våre, organisasjoners vi samarbeider med og andre aktørers nettsteder og sosiale medier for å nå ut bredt til alle innen fosterhjemsomsorgen. Informasjonsmateriellet blir gratis tilgjengelig på nett, lanseres på et webinar, og brukes i våre fylkesforeningenes informasjonsaktiviteter.

Fremdriftsplan for prosjektet

01/21-02/21 Rekruttering, valg av tema og planlegging 03/21-10/21 Utvikling av film og skriftlig informasjon 05/21-10/21 Forberedelser av markedsføring og distribusjon 09/21-11/21 Klargjøring av nettsidene 11/21 Lansering og webinar 11/21- 06/22 Markedsføring, spredning, publisering på nettsider og sosiale medier 11/21 – 08/22+ Bruk av materiellet i informasjonsaktiviteter 08/22-10/22 Sammenstilling av statistikk og resultater til sluttrapport

Prosjektleder

Tone Granaas

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Pedagogikk2 i fosterhjem til barns beste
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
2021: kr 1 095 000, 2022: kr 108 000
Startdato
04.01.2021
Sluttdato
31.10.2024
Status
Under gjennomføring