Metodeutvikling for utrede, begrunne og vurdere årsakene til barns reaksjoner på samvær

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet er fosterbarns stressrelaterte reaksjoner før, under og etter samvær med foreldrene sine. Samvær benyttes for å ivareta og videreutvikle relasjonen mellom barn og foreldre etter omsorgsovertakelse. Den kommunale barneverntjenesten har ansvar for at samvær gjennomføres etter plan. Som oftest fungerer samværene etter intensjonen. I de tilfeller hvor barn viser stressrelaterte reaksjoner, er det behov for et bedre grunnlag og metoder for å utrede, vurdere og begrunne reaksjonene som barnet uttrykker. Dette er viktig arbeid for sikre barnets beste vurderinger.

Målsetting for prosjektet

Bidra til bedre barneverns- og psykisk helse faglig begrunnelser på fosterbarns stressrelaterte reaksjoner på samvær Bidra til bedre medvirkning og deltagelse for fosterbarn i samværspørsmål Bidra til å redusere risiko for negative konsekvenser for barnets trygghet, helse og livskvalitet

Målgruppe

Primærmålgruppen for prosjektet, er barn plassert i fosterhjem og med stressrelaterte reaksjoner på samvær med foreldrene sine

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres med en prosjektleder og en fagkonsulent fra Diakonhjemmet Omsorg, innleid psykolog kompetanse fra Senter for Stress og Traumepsykologi og deltagelse i styringsgruppen med to personer fra ledelsen i Norsk Fosterhjemsforening. Diakonhjemmet Omsorg har lang erfaring fra fosterhjemsarbeid, og prosjektets problemstilling er godt kjent fra praksis. Prosjektet gjennomføres som en prosess, der metodeutvikling vil være hovedinnholdet. Prosjektet tar utgangspunkt i anerkjente kartleggingsverktøy og erfaring fra helsefeltet på standardiserte forløp og vil videreutvikle dem til nye innovative verktøy som skal fungere som støtteverktøy for barneverntjenestens vurderinger av samværsreaksjoner. Foreldre, fosterbarn, fosterforeldre og barneverntjenester vil bli involvert i utprøving av en pilot, hvor de ulikes perspektiver trekkes inn i evalueringen av piloten. Informasjonsarbeid blir viktig virkemiddel for å kommunisere prosjektets formål og for å sikre deltagelse. Arbeidet skal også forsterkes ved å initiere masteroppgaver på samme tema ved VID vitenskapelige høyskole.

Fremdriftsplan for prosjektet

Etablere prosjektorganisasjonen sept 2022, metodeutviklingens prosesser vil foregå fra okt til mars neste år. Første utgave av piloten som skal testes er planlagt til februar, mens uttestinger foregår ut april. Evalueringer er satt til april – juni. Metodene justeres og ferdigstilles i juli. Prosessen med å gjøre metodene digitalt tilgjengelig starter i juni og sluttresultatene vil foreligge aug. Kurs og opplæring i bruk av verktøyene i aug.

Prosjektleder

Cecilie Fjelltun

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Metodeutvikling for utrede, begrunne og vurdere årsakene til barns reaksjoner på samvær
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Org.ledd
Diakonhjemmet Omsorg, avdeling Steg
Beløp Bevilget
2022: kr 1 290 000
Startdato
01.09.2022
Sluttdato
19.12.2024
Status
Under gjennomføring