Digital veiledning av fosterhjem

Søknadssammendrag

Pandemiens smittevernkonsekvenser er årsaken til prosjektets fokus på fosterhjem og fosterbarn, og den økte belastningen fosterhjemmene kan oppleve. Smitteverntiltakene gjør hverdagen uforutsigbar og fosterfamilien blir sosialt isolert. Begrensningene i fritidsaktiviteter og antall nærkontakter, gjør at familier tilbringer mer tid hjemme sammen, og relasjonene reguleres ikke i samme grad som før gjennom naturlige strukturer og aktiviteter. Pandemien er langvarig og uforutsigbar, noe som kan føre til slitasje og konflikter i relasjoner og i samspill.

Det er bekymring for fosterhjemmenes økte utfordringer under pandemien, og hvordan det påvirker fosterfamilien og fosterbarna. Fosterhjemmene ivaretar en i utgangspunktet sårbar gruppe barn og unge som strever på mange områder i livene sine. Pandemien går inn i sitt andre år, og barna i fosterhjemmet påvirkes ikke bare av tiltaksbyrdene direkte, men også av uforutsigbarheten og usikkerheten for framtiden.

Som bruker- og interesseorganisasjon, og som en viktig pådriver for å heve kvaliteten i fosterhjemsomsorgen, er Norsk Fosterhjemsforening i en særstilling til å jobbe med disse utfordringene. Prosjektet vil supplere tjenestene til medlemmene med faglig veiledning.

Gjennom prosjektet vil fosterhjemmene motta veiledning for å avhjelpe konsekvensene av pandemien. Målet er å bidra til å redusere stress og mestre belastningen. Fosterhjemmene vil fra juni 2021 og et år fram i tid, få tilgang til en veiledningstjeneste, enten over telefon eller digitalt, to ettermiddager pr uke.

Prosjektet vil benytte Diakonhjemmet Omsorg Stegs kompetanse på veiledning av fosterhjemmene. Målet er å redusere negative konsekvenser av smitteverntiltakene, bidra til å redusere stress og mestre belastning. Tilbudet vil gi fosterhjemmene et supplerende tiltak i en krevende situasjon de er satt i som følge av pandemien. Tjenesten vil være et tillegg til øvrig oppfølging fosterhjem får.

Steg er Diakonhjemmets barnevernvirksomhet. De har mange års erfaring med å veilede og følge opp både fosterbarn og fosterhjem, og har spisskompetanse på feltet.

Prosjektleder/forsker

Hanne Fosser

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digital veiledning av fosterhjem
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
Kr 497.000
Startdato
08.04.2021