Nasjonal Brobyggersamling

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi merker økt pågang fra enkeltpersoner og barneverntjenester som ønsker støtte og veiledning til å minimere og forebygge konflikter i forbindelse med fosterhjemsplasseringer. Vi vil gi foreldre og fosterforeldre, som har klart å etablere et godt samarbeid, et kompetanseløft i brobyggerrollen. Gjennom den nasjonale brobyggersamlingen vil vi samle og dokumenterer brukerkunnskap om hva som fremmer, og hva som hemmer, et godt samarbeid i fosteromsorgen. Denne kunnskapen vil brukes i en større kartlegging og funnene vil gjøres tilgjengelig for norsk barnevern.

Målsetting

1) Gi foreldre og fosterforeldre et kompetanseløft i brobyggerrollen 2) Identifisere og dokumentere suksesskriterier for godt samarbeid i fosterhjemomsorgen

Målgruppe

Foreldre med barn i fosterhjem og fosterforeldre som opplever at de har en god samarbeidsrelasjon er aktivitetens målgruppe. Vi kaller dem brobyggerpar.

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

Hovedaktiviteten er en nasjonal brobyggersamling for foreldre og fosterforeldre som vil gi dem anledning til å dele sine brukererfaringer og oppnå gjensidig læring av hverandre. Vi vil gi deltakerne et kompetanseløft i brobyggerrollen og hvordan de kan bruke egenerfaringer i kurs- og foredragsvirksomhet. Vi vil også samle brukererfaringer om hvilke forhold som fremmer et godt samarbeid i fosterhjemsomsorgen. Funnene fra denne kartleggingen vil publiseres og distribueres digitalt.

Fremdriftsplan

01/2021 – 08/2021 Utarbeide faglig innhold og identifiserer eksterne kartleggingsarbeid 09/2021 – 09/2021 Gjennomføring av nasjonal brobyggersamling 10/2021 – 02/2022 Oppfølging av funn fra samlingen. Klargjøring av brukerkartlegging blant medlemmer 03/2022 – 03/2022 Gjennomføre kartlegging blant øvrige medlemmer 04/2022 – 04/2022 Samle data fra kartlegging og evaluering 05/2022 – 06/2022 Digitalisering av funn 06/2022 – 09/2022 Sluttrapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport Nasjonal Brobyggersamling.pdf

Prosjektleder/forsker

Yngve Brakstad Cappelen

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Nasjonal Brobyggersamling
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
2021: kr 609 000, 2022: kr 355 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
15.06.2023
Status
Avsluttet