Brobygging i landet

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er utviklet program for brobygging mellom foreldre/fosterforeldre til bruk av likepersoner og til fosterbarns beste. Programmet er prøvd ut i Møre og Romsdal med stor suksess. Barneministeren har sagt at programmet må ut til alle fylker. Til dette trengs et godt system som lett kan nås av mange. Dette systemet må kunne brukes både som et støttesystem for dem som skal være aktører i programmet, som påmeldingssystem for dem som skal hjelpes gjennom programmet, for rekruttering av nye brobyggere som skal gjøre en innsats for å hjelpe foreldre og skape samarbeid, og for å informere andre.

Målsetting

– utvikle et nasjonalt støttesystem for brobyggere som er fysisk og digitalt – utvikle et informasjonssystem for programmet som er utviklet for brobygging – utvikle system for brobygging mellom fylkene – lage påmeldingsystem med lav terskel gjennom støttesystemet

Målgruppe

– brobyggere på kommune- og fylkesnivå som ønsker å arbeide med progr – foreldre og fosterforeldre som ønsker hjelp gjennom progr – de som ønsker info om progr

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Det er ønskelig å utvikle et webbasert system for støtte for brobyggere (kurs, info, rekruttering, implentering), for påmelding for fosterforeldre og foreldre, og for informasjon for andre. Brobyggere på fylkes og kommunenivå Møre og Romsdal (brobygger/erfaringsformidler), vil overføre sin erfaringskunnskap til en webutvikler, og de skal sammen med brukerorganisasjoner utvikle en webside/portal for brobyggerprogrammet. Erfaring og fagkunnskap vil på den måten gå hånd i hånd. Erfaringsformidler vil dessuten reise fysisk rundt til andre fylker for å besøke dem som trenger mer direkte hjelp for implemtering. I tillegg skal det utvikles et system der det bygges bro fra ett fylke til et annet, etter samme konsept som brobyggerprogrammet der foreldre og fosterfoerldre som selv har et godt samarbeid, hjelper andre til å få det samme. Alle barneverntjenestene som er besøkt i Møre og Romsdal har uttalt at de ønsker å ta i bruk programmet, men at det ikke skaper tillit hos foreldre dersom det er dem som tilbyr programmet. Det er derfor det er viktig at det kan skje gjennom en webside som ikke er tilknyttet det offentlige.

Fremdriftsplan

År 1: webside utvikles i nært samarbeid mellom brobyggere, brukerorg., prosjektleder og webutvikler. Det lages kurs for erfaringsformidler som både skal være digitalt og som et fysisk kurs. Dette knyttes til websiden. Andre året: Det lages system for brobygging mellom fylker som prøves ut i Møre og Romsdal mot nabofylker. Erfaringsformidler rekrutterer fylker for implementering av programmet, og reiser rundt for å bistå med dette arbeidet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Åse Lise Larsen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Brobygging i landet
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
2018: kr 830 000, 2019: kr 650 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring