Etablerer chat for å bistå hjertesyke under koronaepidemien

Hjertesyke er ekstra utsatt for koronasmitte, og behovet for informasjon i en krevende situasjon er stort.

Voksne med medfødt hjertefeil vil være tilgjengelig for alle sine medlemmer via ny chattjeneste. Foto: Voksne med medfødt hjertefeil

Alle Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) sine medlemmer er i risikogruppen for covid-19. De får mange spørsmål fra folk som er redde og usikre på hva de bør gjøre.

Lett tilgjengelig

– Vi har sett et økende behov og etterspørsel fra medlemsgruppen vår med hensyn til informasjon og problemstillinger. Det er mye engstelse og spørsmål knyttet til risiko for smitte, arbeidssituasjon, annen helsemessig oppfølging og hvordan familien/andre pårørende bør forholde seg til smitterisiko, forteller daglig leder Anne Giertsen.

For å styrke tilbudet for denne pasientgruppen, har det vært viktig å tilby en smidig og lett tilgjengelig samtaletjeneste som drives av helsepersonell som selv har medfødt hjertefeil. VMH vil støtte sine medlemmer via en chattjeneste.

Stort behov for konkrete råd

Tjenesten vil bemannes av autorisert helsepersonell som selv lever med en medfødt hjertefeil.

– Flere har savnet konkrete råd om akkurat sin situasjon, forteller Giertsen.

Blant annet er det flere medlemmer som selv jobber i helsevesenet, skole og barnehage. Er det trygt å gå på jobb for dem? Hva med egne barn når foreldre selv er hjertesyke? VMH sine medlemmer sitter på mange spørsmål, som de vil kunne få svar på i denne nye chattjenesten.

Prosjektet har fått støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.


Sluttrapportsammendrag

Tjenesten om å chatte med oss har vært et svært godt tiltak – spesielt under pandemiens første måneder. Vi fikk i forkant, spesielt i mars og april, mange henvendelser fra medlemmer som hadde behov for å spørre om, og lufte sin bekymring med tanke på medfødt hjertefeil, risiko for å bli smittet og hvordan de skulle forholde seg med tanke på å være i risikogruppen for covid-19.

Det tok litt lenger tid enn forventet å få de tekniske løsningene på plass, vi støtte på en del utfordringer på det området. Så først i midten av mai kunne vi åpne tilbudet. Frem til sommeren var chatten åpen fire kvelder i uken, fra høsten av ble det tre kvelder. Vi utarbeidet instruks for de som besvarte tjenesten, hvilket var tre medlemmer som selv er helsepersonell og lever med medfødt hjertefeil.

Chatten har vært varierende brukt, noen kvelder er det flere som har tatt kontakt, andre kvelder ingen. Noen har vært mer tidkrevende enn andre og har krevd mer oppfølging og henvisning til andre instanser for å få riktig hjelp. Flere pårørende har tatt kontakt, gjerne foreldre til ungdom som har bedt om råd. Vi ser at chatten er et viktig tilskudd til vårt øvrige likepersontilbud, og vil fortsette å holde den åpen utover i 2021.


Søknadssammendrag

Alle våre medlemmer er i risikogruppen for covid-19. Vi får mange spørsmål fra folk som er redde og usikre på hva de bør gjøre. Målet er å svare på aktuelle spørsmål knyttet til koronavirus, erfaringer med medfødt hjertefeil, psykisk og somatisk helserelaterte spørsmål.

Vi ser økt pågang i alle våre sosiale mediekanaler, og gjennom et styrket og mer konkret tiltak ønsker vi å støtte våre medlemmer via en chatte-tjeneste.
Målgruppen er voksne med medfødt hjertefeil, tidlig ervervet og genetisk hjertefeil samt pårørende til noen med medfødt hjertefeil.

Tjenesten vil bemannes av autorisert helsepersonell som selv lever med en medfødt hjertefeil. Konsulentene skal etter beste evne svare på spørsmål og henvendelser som kommer, det være seg faglige uttalelser som forankres i oppdatert informasjon fra FHI og Rikshospitalet, eller mer psykososiale eller subjektive erfaringer.

Det er likevel viktig å holde oppe at tilbudet ikke er helsehjelp (verken psykologisk eller somatisk), og ved henvendelser som går på konkret diagnose/somatisk status eller av mer alvorlig psykisk karakter, skal chatbrukeren henvises til ordinært helsevesen. Ser konsulenten at det uttrykkes et behov for mer varig samtale, kan hen oppfordre chatbrukeren til å ta kontakt med likepersonprogrammet til foreningen.

Prosjektleder

Anne Giertsen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Chat for hjertesyke
Organisasjon
Voksne med medfødt hjertefeil
Beløp Bevilget
Kr 60.000
Startdato
08.04.2020