Delt@

Søknadssammendrag

Koronapandemien har redusert kontakten mellom mennesker, og gjort det merkbart hvor uløselig vi er knyttet til hverandre. Fra flere kanter av Oslo, og på ulike omsorgsnivå erfares urovekkende konsekvenser av korona på individnivå. Den eldste og mest sårbare delen av befolkningen har blitt mer isolert med «hold avstand-tiltakene». Den mer funksjonsfriske gruppen eldre har blitt mer isolert/mindre aktiv med samfunnets generelle begrensninger og reduserte tilbud.

Ideen for Delt@ er å la felles utfordring bli omdreiningspunkt for etablering av et tilbud som ivaretar begge gruppers behov. Delt@ inviterer eldre med behov for samvær til aktivitetsbaserte møter. Aktiviteten har kulturell, sosial, trening eller underholdningsrelatert innhold, innenfor mulighetene smittevernhensyn åpner for. Til aktiviteten hører også med å gjøre noe for andre i form av besøkstjeneste, følgetjeneste eller annet frivillig arbeid. Det organiseres for at to og to arbeider sammen.

Kirkens Bymisjon erfarer gjennom sin seniorsenterdrift at folk nå kommer for å ha et sted å være. Seniorsentrene er imidlertid pålagt å redusere antallet besøkende. Befolkningen med et voksende behov for sosial kontakt er målgruppe for prosjekt Delt@. Videre erfarer vi at bydelene melder behov for tjenester til isolerte hjemmeboende. Disse utgjør prosjektets andre målgruppe.

Prosjektet bidrar til å finansiere en medarbeider som planlegger og administrerer aktiviteten. Invitasjon/rekruttering skjer bredt, med utgangspunkt i seniorsentrene på Grünerløkka og St. Hanshaugen bydeler. Koordinering av aktivitet skjer på digital plattform gjennom koordineringsverktøyet i appen Nyby. Delt@ vil ha oppstart i januar 2021, og i løpet av året skal vi ha samlet interessenter til aktiviteter, bidratt til etablering av nye nettverk og gjennomført aktiviteter som beskrevet . Resultatet av prosjektet evalueres gjennom intervju og kvantitative data i prosjektets sluttfase. Kirkens Bymisjon håper at denne formen for husuavhengig møtestedsaktivitet og frivilligtjeneste kan tilføre nye kvaliteter og metoder til byens folkehelsefremmende seniortilbud.

Prosjektleder/forsker

Marit Müller-Nilssen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Delt@
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
23.11.2020