Det usynlige etter hjerneslaget. Digitalt seminar.

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
LHL Hjerneslag ønsker å lage et digitalt seminar for slagrammede, personer med ervervet hjerneskade og pårørende – mange av dem medlemmer i LHL Hjerneslag, fagpersoner og andre som er opptatt av temaet hjerneslag. Covid-19-pandemien utfordrer fortsatt våre medlemmer og målgrupper ved at vi ikke kan være fysisk til stede med seminarer og viktig informasjon og derfor er det nødvending å kunne tilby dette på nye plattformer. Hjerneslag rammer hvert år om lag 12 000 personer i Norge, og ca. 70 000 lever med følgetilstander etter slag.

Målsetting:
I seminaret ønsker vi å sette disse mer usynlige følgene av hjerneslag på dagsorden. Gjennom involvering av slagrammede, pårørende og helsepersonell, vil vi fortelle om utfordringene, gi fakta om årsaker, og gi tips og råd om hvordan man kan mestre en hverdag med slike utfordringer.

Målgruppe:
Hovedmålgruppen vil være slagrammede som er i yrkesaktiv alder (18-65), men også andre med ervervet hjerneskade, pårørende, helsepersonell og arbeidsgivere vil ha utbytte av seminaret. LHL Hjerneslags erfaring fra andre seminarer og tiltak, er at både brukergrupper og fagpersoner ser verdien av samhandling gjennom erfarings- og informasjonsutveksling.

Deltagere:
I seminaret vil vi presentere et innhold som er en god blanding av fag og erfaringsbasert stoff.

Metode:
Vi vil legge vekt på at innholdet er laget på en måte som gjør det lett å følge med på. Det vil være en blanding av korte filmer med eksempler og erfaringer fra virkeligheten, og innlegg fra flinke fagpersoner med innhold som er poengtert og tydelig, og godt bearbeidet visuelt.

Tidsplan:
Planlegging og produksjon juni-sept 21
Avvikling av seminaret: okt 2021.

Resultatet av dette blir et digitalt seminar som skal arrangeres oktober 2021.

Aktuelt stoff som blir laget vil også bli brukt i andre sammenhenger i etterkant av seminaret.

Prosjektleder/forsker

Livar Hølland

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Det usynlige etter hjerneslaget. Digitalt seminar.
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
26.05.2021