Diakonale tiltak, nattkaféer

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Nattkafeene er et diakonalt prosjekt som tar mål av seg å gi et trygt fritidstilbud i helgene til ungdom mellom 15 og 18 år

Nattkafeene er et diakonalt prosjekt som tar mål av seg å gi et trygt fritidstilbud i helgene til ungdom mellom 15 og 18 år. Innenfor rammene av et åpent tilbud som ikke krever medlemskap og aktiviteter som ikke krever kontinuerlig deltakelse, er målet å forebygge rus, vold og kriminalitet. Nattkafeen skal være et sted der ungdom kan ”komme og gå”, et sted som er trygt, et sted der man treffer venner og skaper nye sosiale relasjoner. Gjennom dette er målet også å kunne virke til å bedre brukernes livskvalitet.

 

Nattkafe-kveldene bærer i stor grad preg av tradisjonelle fritidsklubbaktiviteter som diskotek, biljard, bordtennis, kortspill etc. I tillegg har avholdes ”Nikodemus kro”. Et stille rom med tid for ettertanke og samtale med voksne. Nattkafeene har hatt åpent en kveld annenhver helg. Arrangementet har funnet sted i Oppsal og Furuset kirker mellom kl. 20:00 og 01:00.

 

01.08.98 ble det ansatt en koordinator i hver av stillingene tilknyttet nattkafeene. I tillegg har OAK ved kretskontoret gått inn med betydelige ansatteressurser i forbindelse med administrasjon og kursing av ledere. Koordinatorene har hatt ansvaret for gjennomføring og drift av nattkafeene, samt oppfølging av frivillige ledere. OAK har sett det som viktig med oppfølging og motivasjonsarbeid blant de frivillige lederne tilknyttet nattkafeene. Vi har derfor arrangert turkonferanse hvert år med rekreasjon og forskjellige temaer.

 

Nattkafeene har vært i drift i fem år. Vi vurderer nattkafeprosjektene som svært vellykkede i den perioden de har vært virksomme da det har gitt ungdom i bydelene et trygt og positivt miljø. Vi har også erfart at ungdom selv Ønsker å delta i driften av nattkafeene.

 

Oppsal nattkafe ble nedlagt 01.01.01 da det ikke lyktes oss å skaffe ny koordinator. Furuset Nattkafe er inne i en ny planleggingsfase, der rekruttering av nye frivillige er tema. Videre vil man se på hvorledes nattkafeen kan drives av menighetens egne midler, samt tilskudd fra bydelen. Siktemålet er nyoppstart høsten 2002.

Prosjektleder/forsker

Bernd Klare

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Diakonale tiltak, nattkaféer
Organisasjon
Norges KFUK-KFUM
Beløp Bevilget
1999: kr 76 000, 2000: kr 76 000, 2001: kr 76 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet