Digital læring og samhold

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Som et direkte resultat av smittevernstiltakene står mange utenfor aktivitetstilbud og samfunnsdeltakelse. Samtidig med en gradvis gjenåpning, er tidshorisonten usikker. Derfor ønsker vi at Digital læring og samhold skal bidra med fellesskap gjennom Podcast, informasjon, debatt, aktiviteter, kultur og kurs.

Målsetning
Øke aktivitetene for målgruppene både som leverandører og mottakere av digitale tilbud. Prosjektet skal bidra til å økt kunnskap og fellesskap.

Målgrupper
1. Kafe Kudos: Ungdom mellom 15-20 år
2. Batteriet Sør sine brukerorganisasjoner (70-80 organisasjoner pr. i dag)

Metode
Digital læring og samhold skal fremme likepersonsarbeid og møteplasser blant ungdom og organisasjoner. For Kudos er kompetanseheving en del av prosjektets målsetning, deltakelsen i utviklingen av Podcasten skaper mestring og samhold. Batteriet skal utvikle metoder for digital opplæring, kompetanseheving og deltakelse som brukerorganisasjonene selv kan ta i bruk.

Forventet resultat
Deltakere på Kudos får et teknisk kompetanseløft og blir samtidig leverandører av innhold som mottakere må ta stilling til. Innholdet skal knyttes til deres situasjon, eksempelvis aktiviteter, debatter, jobbmuligheter, kultur og psykisk helse. Vi ser for oss både digitale og fysiske aktiviteter – som kan streames. Det er en viktig rolle som vil skape engasjement og mestring. Tilgang til TV-studio, filmredigering og Podcastutstyr gjør at rekkevidden er stor.

Batteriet Sør sin rolle som tilrettelegger for organisasjoner er avhengig av digital satsing. Ansatte tilegner seg økt kompetanse for å kunne serve organisasjonene med møter, veiledning, kursing og rådgiving digitalt. Den enkelte organisasjon vil få opplæring i bruk av digitale plattformer og selv stå sterkere.

Prosjektoppstart blir i oktober, med kartlegging av behov og rekruttering av prosjektdeltakere og medarbeidere. Fra januar utarbeides idéer for programinnhold og produksjon av materiale til podcast, video og eventuelt live-sendinger igangsettes. I januar starter Batteriet med opplæring og kurs, og gradvis med å informere og invitere brukerorganisasjoner inn på digitale plattformer. Prosjektslutt og sluttrapport etter 31.1.2022.

Prosjektleder

Ivar Kirkhus

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digital læring og samhold
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 550.000
Startdato
18.08.2020