Distribusjon av «Psykisk Helse» til LPPs medlemmer

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet innebar bevilgninger på kr

Prosjektet innebar bevilgninger på kr. 360 000 til gruppeabonnement på tidsskriftet ”Psykisk Helse” og til utgivelse av eget informasjonshefte ”LPP Informasjon”.

 

Det ble tegnet gruppeabonnement på ”Psykisk Helse” for 1300 medlemmer. Denne delen av prosjektet fungerte relativt bra, med unntak av dobbel forsendelser til en del av medlemmene. Informasjonen om aktuelle tema innen psykiatrien som medlemmene fikk gjennom dette tidsskriftet var av betydelig nytte og interesse.

 

Utgivelsen av ”LPP Informasjon” fungerte derimot ikke så bra. Det var problemer med regulariteten i utgivelsen og stadige forsinkelser, noe som sannsynligvis skyldes uerfarenhet med slike utgivelser, stadig skifte av redaktøransvaret, og kanskje for høyt ambisjonsnivå.

 

Prosjektet ble avsluttet i august / september 1999.

 

Kr. 94 714­ av prosjektmidlene ble returnert Helse og Rehabilitering som ubrukte prosjektmidler.

Prosjektleder/forsker

Per Hammer

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Distribusjon av «Psykisk Helse» til LPPs medlemmer
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
1998: kr 360 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet