Drømmelandet – fosterbarns refleksjoner

Søknadssammendrag

BAKGRUNN:
Norsk Fosterhjemsforening vil i samarbeid med Forbundet Frie Fotografer (FFF) legge til rette for at fosterbarn gjennom kreative metoder kan få uttrykke hva de er opptatt av i sine liv. Vi vet at mangel på kunnskap, tid og ressurser gjør at barnevernet ikke tar seg tid til å involvere fosterbarn i saksbehandlingen til tross for at det dreier seg om beslutninger og valg som innebærer store omveltninger i barnas liv. Norsk Fosterhjemsforening arbeider for at fosterbarn skal bli sett og hørt, at de skal få oppleve å bli tatt på alvor av voksne. Vårt syn er at fosterbarn besitter kunnskap om sitt liv som ingen annen har og at barneverntjenesten må ha denne kunnskapen for å kunne fatte gode beslutninger på vegne av barnet. Fosterbarn bør høres som gruppe og de må høres enkeltvis i egen sak.

MÅLSETTING:
Bidra til at fosterbarn i større grad blir sett, informert, lyttet til og trukket med i beslutningsprosesser rundt sin livssituasjon. «Drømmelandet» handler ikke om jakten på det perfekte liv, men vil fokusere på hva voksne kan gjøre for at fosterbarna skal kunne ha det best mulig i sin livssituasjon som ungdom i fosterhjem. Hvordan kan barnevernet legge til rette for å lytte mer til barn?

Hvordan kan barnevernet bli mer barnevennlig? Hva er det ungdommene trenger for å føle seg sett og hørt av barnevernet?

MÅLGRUPPE:
I prosjektet inviteres 8-10 ungdommer mellom 15 -18 år

som bor i fosterhjem i Oslo.

GJENNOMFØRING:
Prosjektet drives av fagkonsulent fra Norsk Fosterhjemsforening i samarbeid med daglig leder ved Forbundet Frie Fotografer.

Ungdommene som vil gjennomgå fire workshops à to dager med fire forskjellige kunstfotografer. Ungdommen vil få en teknisk opplæring i bruk av kamera og en mulighet til å utforske ulike tilnærminger til fotografi som uttrykksform. En viktig del av prosjektet er at ungdommene selv skal ut å ta bilder.

Resultatet av ungdommenes arbeid presenteres gjennom en utstilling. Til denne utstillingen inviteres fosterbarn,

representanter fra barnevern, fosterforeldre, politikere og nasjonale og myndigheter, men vi ønsker også at utstillingen skal være åpen for publikum.

Resultatene og en beskrivelse av prosjektet vil også samles og presenteres i en bok som vil lanseres i forbindelse med utstillingen.

Målet med bokutgivelsen er at den skal kunne fungere som et supplement til faglitteratur i fosterhjemsomsorgen gjennom å tilby et perspektiv fra en gruppe som sjelden presenteres; fosterbarnets

PROSJEKTETS BETYDNING:
Prosjektet vil bidra til å løfte frem en svært sårbar gruppe barn, som Norsk Fosterhjemsforening mener at i altfor stor grad har gått under radaren hos politikere og offentlige myndigheter. Prosjektet vil kunne være et viktig bidrag til å løfte fram fosterbarns stemme og kan inspirere mange voksne til å gi plass for fosterbarns deltakelse i beslutningsprosesser i barnevernet. Og til å våge å ta i bruk ulike kreative og visuelle metoder i dette arbeidet. Utstillingen og bokprosjektet vil også gi allmennheten innsikt og økt kunnskap om fosterbarn og fosterhjemsomsorgen.

FRAMDRIFTSPLAN:
1. halvår: rekruttering av ungdommer. Etablering av referanse gruppe og gjennomføring av 2 workshops. Ungdommene får låne kamera og tar bilder mellom workshopene. Bearbeide bilder og annet materiale til bruk i bok og utstilling.
2. halvår: møte med referansegruppe og gjennomføring av 2 workshops. Bearbeiding av bilder og annet materiale til utstilling/bok.
3. halvår:

møte med referansegruppe. Bearbeiding av materiale til utgivelse av bok og lansering av ungdommenes arbeid gjennom utstilling.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – drømmelandet – endelig.pdf

Prosjektleder/forsker

Jennifer Drummond Johansen

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Drømmelandet – fosterbarns refleksjoner
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
2013: kr 247 000, 2014: kr 247 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet