Eldre i aktivitet er en ressurs!

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Bakgrunnen for søknaden er å fremme besøk og aktivitet for sårbare eldre med ulik alder og kultur som har isolert seg under korona. Få frivillige og deltakere tilbake i aktivitet og fellesskap etter korona/ i et samfunn som lever med korona.

Målsetting:
Målet er å ta frivilligheten tilbake og få frivillige og deltakere i gang igjen etter korona/ i et samfunn som lever med korona. Det er også et mål å styrke den psykiske helsen til eldre gjennom aktivitet og deltakelse i fellesskapet. Økt livskvalitet blir da et resultat.

Målgruppe og deltakere:
Målgruppen er sårbare eldre fra 50 -95 år, frivillige og deltakere på Ullern Frivilligsentral og beboere i Bydel Ullern som har isolert seg under korona og som frykter fellesskap ift smitte. Målgruppene består av: Besøksvenner og besøksverter, Generasjonsmøter med eldre og barnehagebarn, Eldre frivillige, Eldre deltakere på Ullern Frivilligsentral og i Bydel Ullern.

Metode:
Workshops, utflukter, inspirasjonskvelder, undervisning med fagpersoner og stab på Ullern Frivilligsentral, generasjonsmøter, Kunstuttrykk og feiring av Frivillighetens år 2022. Vi jobber ut ifra tre pedagogiske prinsipper: Se – bry seg om – gi mot til å få videre.

Tidsplan:
Oppstart desember 2021. Avslutning 31.12.2022

Forventet resultat:
Vi forventer å få med sårbare eldre hjemmeboende og eldre frivillige i aktivitet og fellesskap i trygge former. Gjennom erfaring og opplevelser tror vi flere eldre vil tørre å bli med igjen som frivillige og deltakere. Vi vil jobbe med mestring og med å gjøre en forskjell for andre. Resultatet måles bl.a. gjennom fortellinger og bilder som oppsummeres i en rapport.

Prosjektleder

Esther Marie Lier

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitetet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Eldre i aktivtet er en ressurs!
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 398.000
Startdato
15.11.2021