– Jeg gråt av glede da jeg fikk denne jobben

Rusavhengige Petra forteller om et nytt liv etter at hun fikk jobb hos Kirkens Bymisjon.

– Jeg er alkoholiker, og da jeg fikk denne muligheten så tenkte jeg «YES!». For jeg kan ikke drikke når jeg er her, og det var veldig godt å få den tilliten.

Det forteller Petra, som i starten av 2022 fikk tilbud om fast stilling i vaskeriet hos Kirkens Bymisjon Vestfold. Vaskeriet er plassert på Møtestedet, som holder til i Svend Foyns bedehus i Tønsberg sentrum.

– Jeg jobber med å sette på vask og brette tøy, og sette på kaffe, og trenger de hjelp på kjøkkenet, så kan jeg hjelpe til med det. En gang så lagde jeg mat, for da var det ingen frivillige her, så da var jeg som måtte lage middagen og det var veldig gøy. Det ga meg veldig mye at de ga meg den tilliten, sier Petra.

Målet er å være edru

Stillingen hun har i vaskeriet sorterer under I Jobb, som er et tilbud til mennesker med rusavhengighet eller psykiske lidelser. Tre ganger i uka får åtte personer tilbud om å jobbe – de fleste med å plukke søppel rundt om i Tønsberg.

Men takket være prosjektmidler gjennom Stimuleringsprogrammet kunne de opprette en dedikert stilling til, i vaskeriet. Den gikk til Petra.

– Det at man kommer ut fra leiligheten sin og gjør noe vettig, noe givende. Det er kjempeviktig. Selv om man er i aktiv rus, så går du og passer denne jobben likevel, sier hun, og legger til:

– Målet er jo å ikke være i aktiv rus, og kunne jobbe og være edru. Sånn som jeg er nå!

Populært tilbud

I vaskeriet kan brukere av Møtestedet levere klær til vask, der Petra står for vasking og bretting. I tillegg kan brukerne benytte seg av et eget bad, der man kan dusje i rene og trygge omgivelser. I tillegg serveres det både frokost, lunsj og middag på Møtestedet.

Miljøarbeider Siri Dalbak forteller at tilbudet er både kjærkomment og populært for mange. Selv om man ikke er garantert jobb – etterspørselen er foreløpig større enn tilbudet – så møter mange opp hver morgen.

– De kommer uansett, og de vet at det er veldig mange om plassen. Men jeg tror det handler om at de kommer til et sted hvor de blir tatt i mot, og det er frokost og de har noen å spise sammen med og snakke med, sier hun.

Stolte av jobben

Hun forteller at I jobb betyr veldig mye for dem som får jobbe.

– Mange av dem som er på Facebook har lagt ut at de jobber for Kirkens Bymisjon, fordi de er stolte av den jobben de gjør. Og når de går runden så er det mange som kommer bort til dem og sier at «så bra, så flink du er, så fint at du gjør den jobben du gjør». Og de holder jo faktisk Tønsberg rein. Så det er en kjempeviktig jobb, og det tror jeg mange av dem føler veldig stolthet på, sier Dalbak.

Og at det betyr mye kan Petra signere på.

– Det betyr utrolig mye. Jeg begynte jo å gråte når jeg fikk tilbud om å begynne å jobbe. Så glad ble jeg, sier hun.

Se video om «En renere jobb» her:


Søknadssammendrag

I jobb er et lavterskeltilbud om dagbasert, lønnet arbeid. Vi har 8 arbeidsplasser, hvor hovedoppgaven er gatefeiing og søppelplukking. Siden mars 2020 har tiltaket opplevd en kraftig økning i antall deltagere. Vi ser at stadig flere har kjent på behovet for å møte mennesker, oppleve tilhørighet og fylle dagene med noe meningsfullt, etter halvannet år med strenge smittevernstiltak. Sårbare grupper er spesielt berørt av pandemien, hvor flere av disse gruppene allerede er tilknyttet våre tiltak.

Med prosjektet vil vi tilby arbeid til flere deltagere, og denne arbeidsplassen vil være tilknyttet Vaskeriet. Her vil arbeidsoppgavene være sortering og vask av klær, enkel rengjøring og orden i Vaskeriet, levere matpakker på Feltpleien, forberedelse av lunsjpause for deltagerne og å hjelpe til å kjøkkenet ved behov.

Målgruppen er mennesker i aktiv rus og med psykiske utfordringer, samt andre vanskeligstilte, som varig står utenfor arbeidslivet og ikke er i stand til å forholde seg til et ordinært arbeidsliv med krav til stabilt oppmøte og faste arbeidstider.

Tiltaket drives etter en sosialfaglig modell. En får mulighet til sosial trening, samtaler og praksisbasert tilnærming til oppgavene for å øke mestringsopplevelsen. Deltagerne skal være med på å utforme arbeidsdagen, oppgavene og oppbygningen av tilbudet.

Vi vil bruke november 2021 på å rekruttere og reklamere for det nye tilbudet, med mål om å ha 3 deltagere i gang i Vaskeriet i desember 2021. Tiltaket vil evalueres underveis, sammen med deltagerne. Per mai 2022 vil vi gjøre opp en statusrapport, og se om det eventuelt er noe vi må endre på.

Med dette tiltaket ønsker vi å gi vanskeligstilte mennesker muligheten til å jobbe, og et trygt og stabilt sted å gå til, uten krav til endring av væremåte eller livssituasjon. Arbeidet tilrettelegges for å gi den enkelte en best mulig hverdagsopplevelse.

Prosjektleder

Sara Vingelsgaard

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
En renere jobb
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 280.881
Startdato
15.10.2021