En utstrakt hånd

Søknadssammendrag

?Det er hjelp å få, og det finnes et lys i enden av tunnelen?. For oss i lokallaget av LPP er dette vår viktigste misjon, og med denne søknaden ønsker vi oss midler til flere verktøy som kan sette mot og håp i pårørende. Forhåpningen er også at våre erfaringer her lokalt, skal kunne vekke interesser i andre deler av landet slik at flere kan nyttiggjøre seg vår innsats.

Målet er bedret livskvalitet for mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gjennom aktivitetene vi gjør ved ?Innpå-tunet?, pårørende-kurs, utendørs og kreativ aktivitet. Alt dette ønsker vi å gjøre synlig gjennom en dokumentarfilm.

Filmpitch:
«Portrett av to kvinners sterke historier som pårørende til psykisk syke. ?Ei Utstrakt Hand? reflekterer over følelsen av avmakt når en i familien rammes og viser alternative strategier for mestring både for den rammede og pårørende?.

Bakgrunn: To av kvinnene er selv pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi er alle medlemmer av Kreativt Utviklingstiltak KRUTT, ei kvinnenettverksgruppe av seks driftige kvinner som vil bidra til bedre livsvilkår for familier med psykiske lidelser i sitt lokalmiljø.

Målet for prosjektet er å skape en samhandlingsarena for pårørende der det utvikles et tilbud som bidrar til et mer aktivt liv, et bedre sosialt nettverk og større trygghet i hverdagen for mennesker med psykiske lidelser og deres familier.

Målgruppe for tiltaket vil være pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser i Balsfjord/Troms. Målgruppa for filmen vil være offentlige institusjoner, pårørende, brukere, fagpersoner og eventuelt andre ?Inn på tunet? tilbydere.

De pårørende skal få kurs og veiledning, de skal få oppleve å bli tatt på alvor. De får dele sine erfaringer med andre. Viktig for prosjektet vil være at dette supplementstilbud utvikles i sammen med pårørende og bruker. Varighet for prosjektet er satt til 3 år, da vi håper at vi har sett positive konsekvenser av arbeidet som er gjort, og har skapt et godt og varig tilbud i samarbeid med andre aktører. Prosjektet blir gjennomført i Balsfjord kommune på en flott fjellgård i Lian, med nærhet til fjell, fiskevann og storslott natur.

Filmen vil vise at det finnes hjelp, det er hjelp å få! Samt resultere i en informativ film til andre aktuelle som samarbeidspartnere, institusjoner m.v.

Framdriftsplan: Periode: 2009 – 2011:
2009: Planlegging/oppstart av prosjekt/ Filmopptak
2010: Videreføring av prosjekt/ Etterarbeid Film
2011: Videreføring av prosjekt/Distribusjon av Film/ Prosjektevaluering med samarbeidspartnere for videreføring av tilbud.

Se prosjektbeskrivelse for nærmere detaljer.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0160.pdf

Sluttrapportsammendrag

SAMMENDRAG

Bakgrunn for prosjektet «Ei utstrakt Hand» var prosjektgruppen Krutt sitt engasjement for å bedre livskvalitet og tilbud til mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende. Målet var å gi pårørende en arene der de kunne samhandle og skape trygghet, glede og aktivitet i hverdagen.
Prosjektet er oppdelt i fem ulike områder der Lian Gård har vært samlingspunkt og utgangspunkt. Gården har faste brukere som har fått tilbud om male og formingsaktiviteter. Det har vært gjennomført turer, samtaler og sosialt samvær for pårørende, samt hjemmebesøk med hagearbeid og vi har vært støttespillere til aktiviteter pårørende har ønsket å delta i, men ikke alene. I tillegg ble det arrangert et kurs for «alle» med familietrådgiver og foredragsholder Eva Sternberg der både pårørende og kommunalt ansatte innen helsesektor og barnevern deltok. Eva Sternberg er også delaktig i dokumentarfilmen «Bedre Dager» sammen med 2 pårørende fra prosjektgruppa Krutt.
Vivian Sørli i prosjektgruppen Krutt har i prosjektperioden jobbet fram boken «Utstrakt Hand» som skal lanseres sammen med dokumentarfilmen. Vi har i prosjektperioden oppnådd nye kontakter og skapt aktiviteter i samhandling med og etter ønsker fra pårørende, og film + bok er et resultat av prosjektet som begge gir et perspektiv fra pårørendes opplevelse av egne liv og muligheter for egen innsats som selvhjelp, samt presenterer styrken i den enkeltes valg til å se det positive i hverdagen og bearbeiding av egne opplevelser og motgang gjennom ulike metoder. Gruppa har brukt sosiale medier og facebook til å spre informasjon om prosjektet i tillegg til plakater direkte kontakt og email.

Prosjektleder/forsker

Vivian Sørli

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
En utstrakt hånd
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Org.ledd
Lian Gård og Unny S. Winther
Beløp Bevilget
2009: kr 252 000, 2010: kr 257 000, 2011: kr 252 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet