Energikonsulenter -Trygghet i overgangen

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mange barn og unge med særskilte behov faller fra i overgangen fra helsetjeneste til idrettsaktivitet (normal eller tilrettelagt). De siste 4 årene har åtte sterke miljøer i Vestland samlet seg i Idrettscampus Bergen (ICB) (Vestland Fylkeskommune, Helse Bergen (HB), Vestland Idrettskrets (VIK), Bergen kommune (BK), Olympiatoppen Vest, SK Brann, Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet). Gjennom langvarig arbeid i ICB er det kartlagt en mangel som vi ønsker å teste ut om kan dekkes gjennom innføring av Energikonsulenter på tvers av og integrert i kommune, sykehus og idrett

Målsetting

Hovedmål: Å sikre at barn og unge med særskilte behov skal kunne delta, trives og oppleve fellesskap i egnet organisert aktivitet i sitt nærmiljø på lik linje som jevnaldrende. Delmål 1-4: 120 deltakere, 70% langvarig videreføring, trygging av aktivitetsledere og fortsatt samarbeid etter prosjektet

Målgruppe

1. Barn og unge med særskilte behov i alder 6-18 år. Gevinst av inkludering i fysisk aktivitet 2. Aktivitetsledere (trener, støttekontakt eller lignende)

Antall personer i målgruppen

120

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet har svært konkrete tiltak som skal gjennomføres. Vi skal prøve ut en funksjon som ikke eksisterer i dagens oppbygging av sykehus, kommune og idrett. Det skal bli gjort gjennom rammer som er velutprøvd med gode resultater internt i organisasjonene, men på andre fokusområdet (f.eks. integrering av mindreårige asylsøkere eller voksne med rusproblematikk). Tiltaket er å etablere funksjonen Energikonsulent inn i Bergen kommune, Vestland Idrettskrets og Haukeland Universitetssjukehus (Energisenteret for barn og unge). Disse tre Energikonsulentene skal ha sitt ansettelsesforhold inn i sin "moderorganisasjon", men kunne gjennomføre sitt arbeid sammen som team, og på tvers av silogrensene. Kjernen i arbeidsoppgave er å møte barnet/ungdommen i behandlingsløp på sykehuset eller i kommunen, ta kontakt med aktuelt idrettstilbud i nærmiljøet (kommune eller idrett), for så å følge barnet/ungdommen ut i aktiviteten og delta på de første 2-6 øktene. Energikonsulenten skal fungere som en støtte for brukeren, pårørende og trener/støttekontakt/ressursperson i frivilligheten i den mest kritiske fasen av integrering i aktivitetstilbud.

Fremdriftsplan

Pilot, høst 2020, egenfinansiert – Utprøving i liten skala i Bergen kommune, Etat for barn og familie, der målgruppen er unge med psykiske vansker med tilknytning til tjenester både i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Fase 1 – Oppstart (jan-feb 21): Trekke erfaringer fra pilot og ansette Fase 2 – Gjennomføring (mar 21 – des 22): Inkludere deltakere og ha justerende statusmøter Fase 3 – Evaluering (jan-des 22): I henhold til beskrivelse

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Prosjekt Energikonsulenter Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Randi Marie Berntsen Farnes

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Energikonsulenter -Trygghet i overgangen
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Idrettscampus Bergen
Beløp Bevilget
2021: kr 670 000, 2022: kr 675 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring