Et sted å komme til – for en vei videre

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Modum Bad ønsker samarbeid med sentrale brukerorganisasjoner – deriblant LEVE – for å etablere et tilbud til familier som strever etter å ha opplevd uventet dødsfall. Vårt mål om å møte familier som er etterlatte ved selvmord, bygger på rapportering fra målgruppen om forhøyet nivå av psykiske plager, selvmordsproblematikk, alvorlige posttraumatiske reaksjoner, utvikling av komplisert sorg. Prosjektets intensjon er gi et tilbud som reduserer de negative følgene av selvmord i familien, ved en intervensjon på riktig tidspunkt i sorgforløpet som minimerer risiko for utvikling av komplisert sorg.

Målsetting

Forebygge risiko for utvikling av psykiske og fysiske problemer blant selvmordetterlatte familier, gjennom 1) økt kunnskap om normale reaksjoner 2) Får innspill til hvordan snakke om sorgen og hvordan forsterke naturlige helbredende prosessene sammen 3) møte andre med samme erfaring.

Målgruppe

Familier som 1) har opplevd selvmord i nærmeste familie 2) har hendelsen litt på avstand, og der støtte fases ut 3) som ikke er under psykiatrisk behandling.

Antall personer i målgruppen

88

Beskrivelse av gjennomføring

To-dagers samling i juni 2017 på Kildehuset, Modum Bad: faglig formidling, individuelle rådgivningssamtaler for familiene, fysisk aktivitet, og sosialt samvær. Faglig ansvarlig er lege/spesialist i psykiatri, Tron Svagård. I tillegg bidrar en spesialpedagog, to idrettspedagoger, en psykologspesialist, en psykolog og to sykehusprester. Et eget opplegg arrangeres for de yngste barna, tilrettelagt av kvalifisert personell fra Modum Bads familieavdeling. Heldags rådgivning: Familien får en dags rådgivning med en av Modum Bads erfarne personell innenfor krise- sorg og/eller traumefelt. Dette er en type lavterskel- og korttidsintervensjon med mål å kombinere psykoedukasjon (normalisering, bevisstgjøring) med fasilitering av helsefremmende prosesser innad i familien (kommunikasjon, åpenhet, familiesamhold). Modellen for rådgivning hviler på erfaringer fra rådgivningsdager med leger på Villa Sana (forskningsbasert lavterskeltilbud for leger i fare for å bli utbrent), PREP-rådgiving for par (forskningsbasert forebyggende lavterskeltilbud for bedret samliv for par), tilpasset målgruppen. Modell og metode fordrer at det er lengre enn 6 mnd. siden selvmordet.

Fremdriftsplan

Oppstart 1.1.17. Samarbeid med LEVE fra januar til mai om invitasjon, formidling, rekruttering av deltakere, påmelding. To dagers samling i juni. Deltakere fyller ut evalueringsskjema på samling. Skjema kombineres med måling av generell psykisk helse og evt. komplisert sorg ved påmelding, og 6 måneder etter samlingen. Heldags rådgivning tilpasses de enkelte familiers behov. Evaluering i samarbeid med LEVE nov/des. 2017. Avsluttes 31.12.17.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

rapport kildehuset.pdf

Prosjektleder/forsker

Oddrun Bøhlerengen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Et sted å komme til – for en vei videre
Organisasjon
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Org.ledd
Kildehuset, Modum Bad
Beløp Bevilget
2017: kr 215 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
15.02.2018
Status
Avsluttet