Etablering av regionssekretærer

Søknadssammendrag

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord ønsker på bakgrunn av et prøveprosjekt i Nordland 2007-2008, å videreføre disse erfaringene. Prosjektet er et samarbeid mellom LEVE og NAV-kontorene lokalt, hvor organisasjonen oppretter regionssekretærstillinger i fylkeskontorene for å gi arbeidssøkende arbeidstrening og organisasjonen økte ressurser. Regionssekretæren vil ha ansvar for løpende administrative oppgaver i fylkeslaget og arbeidsinstruksen vil bli utformet i samarbeid mellom fylkeslaget, prosjektleder og NAV. Stillingen utgjør en 50 % – stilling.

Prosjektets mål er å styrke organisasjonen i fylkesleddet, men vil ha andre delmål som å etablere et varig samarbeid med offentlig forvaltning, opprettholde arbeidsevne hos arbeidssøkende og forebygge slitasje hos organisasjonens tillitsmenn.

Prosjektet vil gå over tre år, og prosjektleder vil ha ansvar for å i løpet av denne perioden etablere denne ordningen i alle fylkeslagene.

Det vil også være vesentlig for prosjektet å utarbeide maler for samarbeid og å dele erfaringene fra prosjektet med andre frivillige organisasjoner, slik at resultatene vil ha en større effekt utover prosjektets levetid.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0331.pdf

Sluttrapportsammendrag

LEVE hadde i 2007 et fylkeslagsmedlem som jobbet i NAV, som så utfordringene et frivillig fylkeslag drevet av etterlatte ved selvmord kan stå ovenfor. Ideen bak fylkeslagene i LEVE er å gi omsorg og sorgstøtte til andre etterlatte, og når organisasjonen vokser, tar papirarbeid og administrasjon mye oppmerksomhet. Det viser et behov for å profesjonalisere organisasjonen. Det ble da gjennomført et prøveprosjekt ved å opprette en praksisplass gjennom NAV i Nordland fylkeslag. Kandidaten fikk arbeidstrening, og fylkeslaget fikk verdifull hjelp. Erfaringene fra dette prosjektet var såpass gode, at LEVE så verdien i å prøve dette i andre fylker også. LEVE fikk innvilget søknaden av Extrastiftelsen om ett treårig prosjekt. Målet var å ha tilsatt regionssekretærer knyttet til alle landets fylker i løpet av de tre årene. Perioden LEVE fikk tildelt midler for er nå over og i løpet av perioden har det kun vært ansatt en regionssekretær. LEVE har i denne perioden opplevd det som utfordrende å jobbe mot NAV. Vi har møtt mange positive personer, men ikke fått de ønskelige resultatene. Allikevel ser LEVE fortsatt nytten av samarbeid mellom offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner, og har etter 2013 fortsatt arbeidet opp mot NAV.

Prosjektleder/forsker

Finn Borgersen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Etablering av regionssekretærer
Organisasjon
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Org.ledd
NAV (delvis)
Beløp Bevilget
2010: kr 197 000, 2011: kr 197 000, 2012: kr 197 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet