Ett bærenett fylt med værekraft

Søknadssammendrag

Kirkens Bymisjon Nordland har de siste 4 årene drevet Matstasjonen som gir ut gratis overskuddsmat til de som trenger det. Maten hentes hos lokale butikker og grossister hver dag. Gjennom koronapandemien har vi opplevd et økende behov og har økt kundegrunnlag fra ca 100 i uken til over 450 på det meste. Hver uke kommer det nye inn på listen. Dette klarer vi ikke å dekke gjennom maten vi henter inn.

Målet med midlene fra Stiftelsen Dam er å hjelpe sårbare grupper som har fått redusert inntekt og levestandard gjennom pandemien. Vi ønsker å kunne bidra med sunn og næringsrik mat som kan gi familier og enkeltindivider en bedre hverdag og sørge for at ringvirkningene av lavere inntekt ikke får for store konsekvenser. Vi har et ekstra fokus på barnefamilier.

I et kortsiktig perspektiv kan dette virke som en form for nødhjelp, men vi erfarer det annerledes. De ukentlige møtene mellom de frivillige og brukerne gir menneskemøter som kan bety mye i en ellers ganske isolert hverdag. Mottakere, frivillige og givere opplever dette tiltaket som meningsfylt og gir både kraft og omsorg i en vanskelig tid. På lang sikt kan disse posene forhindre en enda større forverring av økonomien med ubetalte regninger, husleie og andre helseutfordringer.

Med midlene fra Stiftelsen Dam starter vi nå opp umiddelbart med å handle inn og distribuere mat til alle som har behov. Vi får anledning til å tilby noe ekstra allerede i påskeposene slik at vi møter overskriften om Et bærenett fylt med værekraft.

Prosjektleder

Børge Hansen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Ett bærenett fylt med værekraft
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
02.03.2021