Exit – Bekkestua ungdomsklubb

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: På initiativ fra Bærum kommune fikk Bærum Kirkelige Fellesråd utfordringen å starte et sted for tenåringer på Bekkes

Bakgrunn: På initiativ fra Bærum kommune fikk Bærum Kirkelige Fellesråd utfordringen å starte et sted for tenåringer på Bekkestua uten aktivitetstilbud i helgene. Grunnen til initiativet var at småkriminalitet og ”hengekulturen” blant tenåringer var en belastning for nærmiljøet. Stedet ble drevet av kirken i samarbeid med Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM og de tre lokale menighetene Høvik, Haslum og Jar.

 

Målsetting: Gi et aktivitetstilbud til ungdom i aldersgruppen 13-20 år for å fremheve kreativitet og potensial hos ungdommene, forebygge kriminalitet og trygge nærområdet, tilby voksen tilstedeværelse for tenåringer, videreformidle kontakt mellom ungdom og instanser som hjelper ungdom, tilstedeværelse av kirken med lav terskel.

 

Gjennomføring: I utgangspunktet ønsket vi å ha åpent fredag og lørdag kveld kl.17-24. Dette hadde vi i de periodene hvor bemanningen av frivillige og lønnede gjorde det mulig. Vi har også med hell holdt åpent etter skoletid i ukedagene. Aktivitetene som ble tilbudt er bl.a. kurs i filmredigering, salsa, dj, breakdans m.m., konserter, karaoke, disko, temakvelder (juleverksted, jentekveld, halloween m.m.), Pc-er med tilgang til Internett, playstation, flipperspill, fotballspill og biljard.

 

Det har fra prosjektets begynnelse vært ansatt en prosjektleder på Exit. Det var meningen at resten av arbeidskraften skulle bestå av frivillige fra lokalmenighetene, men dette viste seg å være vanskelig å få til. Det ble derfor, så langt det var økonomisk mulig, ansatt deltids ungdomsarbeidere for å gjøre stedet trygt. Det var alltid minst 3 ledere over 20 år til stede på klubbkveldene.

 

Oppnådde resultater: Tenåringene har brukt Exit aktivt. Klubben hadde mellom 80 og 100 besøkende pr. uke, og alt fra fem til 250 ungdommer har vært innom de forskjellige kveldene. Prosjektet har nådd den målgruppen det hadde som målsetning å jobbe med. Tilbakemeldinger fra politi, skole og utekontakt har vært positive. Lederne i klubben fikk stadig mer utbredt kontaktnettverk og aktivitetstilbudet har vokst i de tre årene Exit eksisterte.

 

Videre planer: Prosjektet ble avsluttet juni 2003. Ledelsen ønsket sterkt å drive stedet videre, men var da avhengig av støtte fra kommunen til husleie, strøm, administrasjon og lønn av prosjektleder. Midlene fra kommunen uteble og kommunen har engasjert seg i et annet, større prosjekt for ungdom på Bekkestua. Vi frykter at dette ikke vil innebære aktiviteter av den typen vi hadde på Exit, og dermed utelukke den brukergruppen vi har hatt her.

 

KFUK-KFUM og de lokale menighetene viderefører det ungdomsarbeidet som allerede eksisterte før Exit startet. En av lokalmenighetene har nylig startet en ny ungdomsklubb, og målet med denne er på nytt å ha et tilbud til de ungdommene som benyttet seg av Exit.

Prosjektleder/forsker

Kjellaug B. Hjortland

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Exit – Bekkestua ungdomsklubb
Organisasjon
Norges KFUK-KFUM
Org.ledd
Ungdomsklubben Exit
Beløp Bevilget
2002: kr 100 000, 2003: kr 100 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
30.07.2003
Status
Avsluttet