Fagutvikling av ammehjelpere

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

”Landstreff for ammehjelpere” ble arrangert helga 18

”Landstreff for ammehjelpere” ble arrangert helga 18. – 20. oktober 2002 i Oslo.

 

Siden 1978 har Ammehjelpen arrangert årlige fagseminar for sine medlemmer i forbindelse med organisasjonens Generalforsamling. I 2002 fikk vi innvilget kr. 150.000 av Extra-midler fra Helse og Rehabilitering. Disse midlene er i hovedsak brukt til å sponse våre medlemmer med tilskudd til reise og opphold. Arrangørgruppa har også fått midler til forelesere m.v.

 

Ammehjelpere er legkvinner (mødre) som driver frivillig mor-til-mor støtte ved amming, hovedsakelig gjennom telefonveiledning. Landstreffet er det eneste forum der organisasjonen årlig inviterer alle sine medlemmer til fagseminar og utveksling av erfaringer. Foruten ammefaglige forelesninger, er organisasjonsutvikling, erfaringsutveksling og sosialt samvær viktig. Den faglige delen er åpen for eksterne deltagere, og lokale helsearbeidere blir invitert. Forelesere i år var Kristin Svensson, jordmor ved Karolinska Sjukhuset i Stockholm, Jordmor Tine Aaserud fra Ammepoliklinikken på Aker sykehus, som begge snakket om ammeveiledning de første dagene etter fødselen. Stipendiat Hedvig Nordeng holdt et innlegg om amming og legemidler, og Michael Larsson fra Medela presenterte nyere forskning om ammingens fysiologi. Det var nærmere 140 deltagere på fagseminaret.

Prosjektleder/forsker

Anne Sigstad

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Fagutvikling av ammehjelpere
Organisasjon
Ammehjelpen
Beløp Bevilget
2002: kr 150 000
Startdato
26.10.2002
Sluttdato
28.10.2002
Status
Avsluttet