Fagutvikling av ammehjelpere

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

”Landstreff for ammehjelpere” ble arrangert helga 19

”Landstreff for ammehjelpere” ble arrangert helga 19. – 21. oktober 2001 i Tromsø.

 

Siden 1978 har Ammehjelpen arrangert årlige fagseminar for sine medlemmer i forbindelse med organisasjonens Generalforsamling. I 2001 fikk vi innvilget kr. 100.000 av Extra-midler fra Helse og Rehabilitering. Disse midlene er i hovedsak brukt til å sponse våre medlemmer med tilskudd til reise og opphold. Arrangørgruppa har også fått midler til forelesere m.v.

 

Ammehjelpere er legkvinner (mødre) som driver frivillig mor-til-mor støtte ved amming, hovedsakelig gjennom telefonveiledning. Landstreffet er det eneste forum der organisasjonen årlig inviterer alle sine medlemmer til fagseminar og utveksling av erfaringer. Foruten ammefaglige forelesninger, er organisasjonsutvikling, erfaringsutveksling og sosialt samvær viktig. Den faglige delen er åpen for eksterne deltagere, og lokale helsearbeidere blir invitert til å delta. Temaer i år spente fra ”amming etter brystreduksjon”, ”miljøgifter i morsmelk” og ”morsmelk som medisin”, til mer praktisk om ”samspill ved amming” og ”hvor lenge skal man amme”, bl.a.

 

Ca 25% av alle landets ammehjelpere deltok på treffet. Dette er et tall vi er fornøyd med, men som vi likevel håper at skal øke for inneværende år. Til tross for tilskuddet, var det nok noen sørfra som følte at det var langt og dyrt å reise til Tromsø. Arrangementet i 2002 vil finne sted i Oslo og Ammehjelpen er innvilget støtte fra Helse og Rehabilitering i år også.

Prosjektleder/forsker

Anne Sigstad

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Fagutvikling av ammehjelpere
Organisasjon
Ammehjelpen
Beløp Bevilget
2001: kr 100 000
Startdato
26.10.2001
Sluttdato
28.10.2001
Status
Avsluttet