Familieklubber

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjekt Familieklubber er en erkjennelse av at de problemene en rusmisbruker har, i stor grad forplanter seg t

Bakgrunnen for prosjekt Familieklubber er en erkjennelse av at de problemene en rusmisbruker har, i stor grad forplanter seg til resten av systemet vedkommende er en del av. Videre ser en at for å oppnå balanse i systemet er det nødvendig at endringsarbeidet skjer parallelt både hos misbrukeren og i omgivelsene. Metoden som brukes er i hovedsak utviklet i Italia, der det nå er etablert om lag 3.000 familieklubber.

 

Familieklubbene ble først etablert i Norge i år 2000, som et samarbeidsprosjekt mellom IOGT i Norge, DNT og Blå Kors i nært samarbeid med Actis.

 

I løpet av år 2003 fikk vi etablert fem nye familieklubber, samt at det i løpet januar/februar ble etablert ytterligere to klubber. Det er nå totalt 14 klubber i Norge. Disse befinner seg følgende steder: Hitra, Oslo, Ålesund, Melhus, Strømmen, Hamar, Elverum, Sarpsborg, Sauda og på Mysen. I tillegg er det under oppstart en klubb i Bergen.

 

En forutsetning for å kunne etablere en ny klubb, er at det er en godkjent klubbassistent på stedet. Utdanning av disse, er derfor en prioritert oppgave. I år 2003 fikk vi utdannet 14 nye. Disse fikk sin opplæring i hhv. Danmark og Italia. Fra 2004 vil denne opplæringen skje i Norge. Utviklingen av et eget opplæringsprogram for Norge, har derfor vært en annen prioritert oppgave i 2003.

 

Som et ledd i kvalitetssikringsarbeidet omkring Familieklubbene legges det vekt på oppfølging og supervisjon av klubbassistentene. Det ble derfor i 2003 arrangert tre nasjonale og en nordisk samling for disse. I tillegg til dette ble det også arrangert to nasjonale samlinger for medlemmer i klubbene.

 

Disse kontaktene som da ble knyttet, har resultert i at Familieklubbene i Norge ventelig drives videre som en egen organisasjon. Fram til endelig avklaring foreligger, vil klubbenes videre drift bli koordinert av IOGT i Norge, DNT og Blå Kors i samarbeid med Actis.

Prosjektleder/forsker

Odd Kjell Ingvaldsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Familieklubber
Organisasjon
IOGT i Norge
Beløp Bevilget
2003: kr 434 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet