Familieklubber

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Metoden med etablering av nettverksbaserte klubber for russkadde og deres familie/pårørende, som brukes i Norge, har eksistert

Metoden med etablering av nettverksbaserte klubber for russkadde og deres familie/pårørende, som brukes i Norge, har eksistert i bl.a Italia i over 20 år, hvor det nå finnes knapt 3000 klubber i virksomhet. Disse klubbene arbeider ut fra en tenkning om at nær alle mennesker er medlem i ett eller flere ”sosiale systemer”. Tanken er at om en skal få til en vellykket rehabilitering må denne bl.a bestå av å gjenreise den enkeltes sosiale nettverk.

 

I 2002 er det blitt arbeidet med følgende saker:

·        Produksjon av presentasjonsmateriell.

·        Annonsering i lokal presse.

·        Opplæring av nye klubbmedarbeidere, som fungerer som veiledere for klubbene. Disse kursene er blitt avholdt i Italia og Danmark, og strekker seg over en uke.

·        Samlinger for klubbassistenter i Norge. Dette er veiledningssamlinger for klubbassistenter som har klubber i gang i dag.

·        Oppstart av nye familieklubber. I løpet av året ble det startet opp tre nye klubber.

·        Kontaktarbeid og introduksjonsmøter.

 

Erfaringene med prosjektet har så langt vist at disse absolutt er et nyttig og velegnet redskap til å rehabilitere rusmisbrukere og deres familier. Vi har imidlertid også sett at det tar forholdsvis lang tid å motivere frivillige medarbeidere til å skaffe seg den nødvendige kompetanse for å kunne virke som klubbassistenter. Det skal også gjøres et grundig arbeid lokalt i forhold til å rekruttere deltagerfamilier til klubbene.

Prosjektleder/forsker

Odd Kjell Ingvaldsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Familieklubber
Organisasjon
IOGT i Norge
Beløp Bevilget
2002: kr 270 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet