Førstehjelp ved selvmordsfare

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord mottok i perioden 2007-2008 støtte fra Helse og Rehabilitering til å gjennomføre prosjektet ” Kurset ”Førstehjelp ved selvmordsfare” for medlemmene av fylkesstyrene i LEVE, et kurs hvis mål var å gi etterlatte ved selvmord kompetanseutvikling, for bedre å forebygge selvmord og møte selvmordsnære gjennom deres verv i LEVE som frivillig organisasjon. Organisasjonen mottar en rekke henvendelser både fra etterlatte i dyp krise og selvmordsnære.

 

Målsetting: Prosjektet hadde som hovedmål at alle medlemmene av LEVEs fylkesstyrer skulle være i stand til å møte selvmordstruete på en trygg og forsvarlig måte, slik at de trengende får behandling og oppfølging. I tillegg ønsket prosjektet å styrke nettverket i lokalmiljøet gjennom Vivats regionale spredning, og på denne måten bidra til ”bedre og forsvarlig behandling i alle ledd”. Prosjektet skulle også øke bevisstheten og kunnskapen rundt aktiv intervenering når noen er i selvmordsfare.

 

Gjennomføring: Prosjektet har blitt drevet fra LEVE sentralt, og LEVE har hatt 80 deltakere på Vivats to-dagers kurs i løpet av 2007 og 2008.

 

Evaluering: Prosjektet har blitt evaluert som svært vellykket; god oppslutning fra tillitsmennene, veldig positive tilbakemeldinger på kursene og godt samarbeid med Vivat.

 

Videre planer: LEVE ønsker å søke om midler til å fortsette kursingen videre, men i mindre skala og ikke som et så aktivt markedsført tilbud. Dette er et viktig tiltak for å opprettholde kompetansenivået i organisasjonen som har blitt bygget opp i løpet av de siste to årene.


 

Prosjektleder/forsker

Gry Lunde

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Førstehjelp ved selvmordsfare
Organisasjon
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Beløp Bevilget
2007: kr 379 000, 2008: kr 475 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet