Fosterbarn fra andre kulturer

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Tendensen viser at antallet fosterhjemsplasseringer som omfatter barn med minoritetsbakgrunn øker. Det er generelt lite kunnskap om slike plasseringer og hvilke spesielle utfordringer dette stiller både fosterforeldre, barnevernstjenesten og fosterhjemsveiledere overfor. Av materiell tilpasset fosterforeldre finnes det lite. Dette prosjektet har hatt som mål å øke kompetansen i fosterhjemsomsorgen om plassering av barn med etnisk minoritetsbakgrunn i fosterhjem. For å få til dette var målet å utarbeide et temahefte for fosterforeldre, saksbehandlere i barnevernstjenesten og andre interesserte om fosterbarn med minoritetsbakgrunn.

 

Det ble nedsatt en referansegruppe som la rammene for temaheftes innhold. Manuset ble utarbeidet av lektor Marianne Skytte ved Aalborg Universitet, og oversatt til norsk.

 

Temaheftet setter søkelyset på de spesielle behovene til barn med minoritetsbakgrunn og hva som må vektlegges ved slike fosterhjemsplasseringer. Det vil være til hjelp for både fosterforeldre og fagfolk innenfor fosterhjemsomsorgen. Temaheftet vil bli brukt på ulike måter i NFFs organisasjon: av de tillitsvalgte i fylkesforeningene, på kurs og i nettverksgrupper. Det er videre ønskelig at det blir brukt i rekruttering og opplæring av nye fosterhjem. Temaheftet vil bli omtalt i tidsskriftet Fosterhjemskontakt.

Prosjektleder/forsker

Hege Sundt

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Fosterbarn fra andre kulturer
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
2005: kr 75 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
10.02.2006
Status
Avsluttet