Fosterbarn med funksjonshemning

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Fosterforeldre med fosterbarn med funksjonshemninger har en svært krevende hverdag. Mange av disse fosterforeldrene får, i likhet med andre foreldre som har barn med funksjonshemninger, ikke den nødvendige hjelp og støtte fra støtteapparatet.

 

Det er i liten grad utviklet kurstilbud eller kompetansehevingstiltak for området fosterbarn med funksjonshemninger. Norsk Fosterhjemsforening ville arrangere kurs for fosterforeldre og andre som arbeider med fosterbarn med funksjonshemninger. Dette for å gi økt kunnskap. I tillegg vil Norsk Fosterhjemsforening bruke erfaringene fra et slikt kurs til å arbeide for å bedre vilkår og tiltak for disse barna og deres fosterforeldre.

 

Det ble avholdt test kurs for fosterforeldre som har barn med funksjonshemning. Kurset som ble holdt 15-17 september 2006 fikk stor oppslutning. I tillegg er det utarbeidet kursmateriell og et veiledningshefte.

 

Norsk Fosterhjemsforening vil om mulig avholde dette kurset med jevne mellomrom.

 

Erfaringer og drøftelser er samlet og vil brukes som grunnlag for videre arbeid opp mot statlige og kommunale myndigheter, for å bedre vilkårene og tiltakene for fosterbarn med nedsatt funksjonsevne.

Prosjektleder/forsker

Hege Sundt

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Fosterbarn med funksjonshemning
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
2006: kr 104 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet