Fosterforeldrenes egne barn

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Norsk Fosterhjemsforening har gjennom flere år erfart at det er lite fokus på fosterforeldrenes egne barn både før, under og etter en eventuell fosterhjemsplassering. Det mangler materiell som den potensielle fosterfamilien kan bruke i prosessen med å avgjøre om familien skal ta i mot et fosterbarn.

 

Målsetningen for prosjektet har vært todelt: Å utarbeide et temahefte for fosterforeldre, saksbehandlere og andre involverte om temaet fosterforeldrenes egne barn. Dernest å utarbeide en informasjonsbrosjyre rettet mot barn av potensielle fosterforeldre. Temaheftet og brosjyren skal sette søkelys på de egne barnas behov og viktigheten av at de involveres i prosessen rundt det å få fosterbarn i familien. De er videre tenkt som et praktisk hjelpemiddel i dette arbeidet.

 

Temaheftet er utarbeidet av psykolog Vigdis Bunkholdt. Brosjyren er utarbeidet av tidligere opplæringsleder i Norsk Fosterhjemsforening, Morten Johansson. En referansegruppe bestående av fagpersoner og fosterforeldre har kommet med innspill og synspunkter underveis. Det er hentet stoff fra relevant litteratur. I arbeidet med brosjyren ble det gjennomført en samling med åtte egne barn for å dra nytte av deres erfaringer og synspunkter. Temahefte nr. 18 ”Fosterforeldrenes egne barn” og brosjyren ”Hjelp! Jeg skal få et fostersøsken…” ble ferdigstilt i desember 2005. De er trykket opp i 5000 eksemplarer hver, og samler problemstillinger, fagkunnskap og erfaringer om temaet i en form som er lett tilgjengelig for målgruppene. Materialet brukes av tillitsvalgte i Norsk Fosterhjemsforening over hele landet i møte med fosterforeldre og samarbeidspartnere. Det vil bli brukt på kurs og i samtalegrupper for voksne og barn, og i rekrutteringen av nye fosterhjem.

 

Norsk Fosterhjemsforening forventer at dette materialet bidrar til økt kunnskap og bevissthet hos alle som er involvert i fosterhjemsomsorgen, og at temaheftet og brosjyren kan brukes som et verktøy i prosessene rundt fosterhjemsplasseringer. NFF regner med at dette temaet vil få økt fokus i årene som kommer, og at temahefte og brosjyren vil være til nytte og glede i mange år framover.

Prosjektleder/forsker

Hege Sundt

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Fosterforeldrenes egne barn
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
2005: kr 124 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
10.02.2006
Status
Avsluttet