Fosterhjemskonferansen år 2000

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Norsk Fosterhjemsforening arrangerte i oktober 2000 konferansen ”Samarbeidet barnevern- fosterforeldre

Norsk Fosterhjemsforening arrangerte i oktober 2000 konferansen ”Samarbeidet barnevern- fosterforeldre. Roller, ansvar og forbedringsmuligheter”. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Landsforeningen for barnevernsbarn og fylkesbarnevernet.

 

Dette var en fagkonferanse for fosterforeldre og saksbehandlere om rettigheter og oppgaver i arbeidet som fosterforeldre.

 

Innledere på konferansen var  fosterbarn, jurist, psykolog, forsker, barnevernpedagog,  erfarne saksbehandler og erfarne fosterforeldre. Det ble både holdt innledninger, foredrag  og paneldebatt. Konferanserapporten inneholder alle foredragene og referat fra paneldebatten, er sendt alle deltakerne på konferansen og  fylkesforeningene i Norsk Fosterhjemsforening.

Prosjektleder/forsker

Claus Engen

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Fosterhjemskonferansen år 2000
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
2000: kr 150 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet