Fostervettsregler

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: ”Retningslinjene for fosterhjem” beskriver lovverk og forskrifter rundt ordningen og gir råd til hvordan de ulike delene av fosterhjemsordningen bør fungere. Prosjektet ”Fostervettsregler” ville invitere fosterbarn og fosterforeldre i ulike deler av landet til samlinger. Vi ville bruke deltakende, visuell metodikk for å sikre at deltakerne skal ville og tørre snakke sant. Forandringsfabrikken og Norsk Fosterhjemsforening ønsket å samarbeide og inviterte LfB som samarbeidspartner i prosjektet. Vi ville gjennomføre regionale høringer med fosterforeldre og fosterbarn for å gi barnevernstjenesten i Norge svært viktige innspill som kan bidra til å forbedre ordningen.

 

Målsetting: Ansatte i statlig, kommunalt og privat barnevern i Norge, får innspill på hvordan fosterbarn og fosterforeldre tenker barnevernstjenesten kan bli enda bedre. Barnevernstjenestene rundt om i landet gjør på bakgrunn av dette, en enda mer treffsikker og effektiv jobb.

 

Gjennomføring: Prosjektet er gjennomført med samlinger med unge i fosterhjem og med fosterforeldre. Erfaringene og rådene sammenfattes. En redaksjon med deltakere fra de ulike samlingene fortsetter arbeidet og kommer fram til de resultatene mange er enige om og ønsker forandring ift til.

 

Resultater og videreføring: Resultatene blir til et magasin. Resultatene lanseres for fagfolk, politikere og media i mars 2009. Arbeidet videreføres gjennom prosjekt ”Vitaminer til barnevernet” støttet av HR i 2008. Nå reiser unge og fosterforeldre rundt i Norge og holder i hvert fylke kursdager for barnevernet. Erfaringsbasert kunnskap formidler – av dem som best vet hvordan systemet kjennes.

 

Prosjektleder/forsker

Marit Sanner

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Fostervettsregler
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Org.ledd
Forandringsfabrikken
Beløp Bevilget
2008: kr 335 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
30.06.2009
Status
Avsluttet