Fysisk avstand, digitalt nærvær – samtaler på chat

Søknadssammendrag

Pårørende til innsatte får ofte en vanskelig livssituasjon når et familiemedlem kommer i fengsel. Mange opplever lovbrudd og fengsling som en krise, og hverdagen kan preges av usikkerhet, bekymring, skyld og skam.

Koronasituasjonen og smittevernstiltakene har for mange pårørende medført ekstra belastninger, og har i stor grad forsterket den ensomheten og isolasjonen mange opplever. Pårørende til innsatte har i utgangspunktet begrensede kontaktmuligheter, og perioden med stengte besøksavdelinger og stans i permisjoner begrenset denne kontakten ytterligere.

FFP har opplevd en kraftig økning i antall henvendelser fra pårørende på telefon og chat i forbindelse med koronapandemien, spesielt i den første perioden. På chatten var antall henvendelser fire ganger så høy som for samme periode i fjor.

Et digitalisert samtaletilbud er svært tilgjengelig og relevant i en tid hvor pårørende har økt behov for kontakt samtidig som retningslinjer om fysisk avstand skal ivaretas. Gjennom dette prosjektet øker FFP åpningstidene på chatten fra tre til fem dager i uken (hverdager kl. 9.00-16.00, torsdager kl. 9.00-20.00).

Tilbudet retter seg mot barn, unge og voksne pårørende av innsatte over hele landet. I forbindelse med koronasituasjonen har vi opplevd at grupper som bruker oss mindre i en normalsituasjon nå tar hyppigere kontakt. Særlig gjelder dette menn som i stor grad henvender seg over chat.

Det å enkelt kunne ta kontakt, og samtidig få være anonym, kan for mange være helt avgjørende for å våge å ta kontakt. Å få svar på sine spørsmål og ta opp det som oppleves vanskelig på en trygg plattform kan dempe angst og bekymringer. En forventet positiv virkning av tiltaket er at pårørende skal få bedre helse og livskvalitet.

Det utvidete chattilbud ble startet opp i midten av mars og vil minimum vare ut prosjektperioden til desember 2021.

Prosjektleder

Hanne Hamsund

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Fysisk avstand, digitalt nærvær – samtaler på chat
Organisasjon
For Fangers Pårørende
Beløp Bevilget
Kr 335.000
Startdato
03.09.2020