Fysisk og digital jubileumskonferanse med filmer

Søknadssammendrag

FFP vil i samarbeid med Sanden Media arrangere en fysisk/digital konferanse med temaet pårørende til domfelte, samt å utvikle tre kortfilmer som skal vises under konferansen. Konferansen blir en markering av FFPs 30-års jubileum i oktober 2022. Temaer for konferansen er blant annet FFPs arbeid for pårørende gjennom 30 år, pårørendes opplevelse av pågripelse og varetekt, foreldres situasjon når en sønn eller datter domfelles, og å snakke med barn om lovbrudd og straff. På grunn av fortsatt usikkerhet knyttet til koronasituasjonen vil vi legge opp til både en fysisk og digital konferanse slik at den uansett vil kunne gjennomføres.

Når en i familien domfelles rammer dette også familien, både sosialt, økonomisk og helsemessig. Ikke minst rammes barna sterkt. Synliggjøring, formidling av kunnskap og bevisstgjøring av pårørendes situasjon er sentralt for å øke forståelsen, dempe stigme og bidra til bedre hjelp og støtte til pårørende.

Målgruppene for konferansen og filmene er pårørende, kriminalomsorgen, hjelpeapparatet, politiet og andre organisasjoner på feltet.

Et mål med prosjektet er å spre informasjon og kunnskap om situasjonen til pårørende til domfelte. Et annet mål er at kriminalomsorgen, hjelpeapparatet og andre fagfolk skal få økt bevissthet og kunnskap slik at de kan møte pårørende på en best mulig måte. Det er også et mål at pårørende gjennom deltakelse på konferansen kan oppleve støtte, knytte kontakter med andre pårørende og med fagfolk. Vi håper også at en virkning av at vi gjennom dette prosjektet synliggjør andre organisasjoner på feltet vil føre til bedre samarbeid og bedre hjelp til pårørende. Gjennom alt dette vil pårørende kunne få en bedre situasjon og bedre helse, noe som er det overordnede mål med prosjektet.

Filmene som produseres vil ha verdi for FFPs arbeid i mange år etter konferansen. Også innlegg fra den digitale konferansen vil lagres og kunne benyttes ved senere anledninger.

Prosjektleder/forsker

Hanne Hamsund

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Fysisk og digital jubileumskonferanse med filmer
Organisasjon
For Fangers Pårørende
Beløp Bevilget
Kr 740.000
Startdato
28.02.2022