Konferanse om barn som pårørende av innsatte

Søknadssammendrag

Kunnskap om barn av innsatte og straffedømte er ukjent for svært mange ansatte i skoler, barnehager, barnevern, kriminalomsorgen og politiet. Mangel på kunnskap fører til at mange barn ikke får den hjelpen de trenger. En planlagt konferanse som skulle belyse barn av innsatte og straffedømtes situasjon ble utsatt på grunn av koronapandemien. Det ble derfor søkt Stiftelsen Dam om støtte til en digital konferanse. Arrangører er For Fangers Pårørende (FFP), kriminalomsorgen region nord og Trondheim kommune.

Det er et mål at økt kunnskap om barn av innsattes situasjon og behov skal bidra til god støtte og en hensiktsmessig måte å møte barna og familiene på. Dette kan gi helsemessige gevinster for barna og bidra til å gi foreldre bedre omsorgsevne i en vanskelig situasjon.

Målgruppe for tiltaket er barn av innsatte.
Målgruppe for konferansen er ansatte i kriminalomsorgen, skoler, barnehager, barne- og familietjenesten, politi, andre offentlige og private/ideelle instanser, pårørende av innsatte og alle andre interesserte.

Det gjennomføres en digital konferanse 17.3.2021. Konferansen vil ha deltakere fra hele landet. Det vil også lages en digital utstilling av bilder tatt av barn inne i Ullersmo fengsel. Dette for å øke oppmerksomheten på barnas situasjon under fengsling. Utstillingen skal vises frem under konferansen, og senere i aktuelle sammenhenger.

Det forventes økt kunnskap om barn av innsattes situasjon, men også en større forståelse for hvilke roller de forskjellige i hjelpeapparatet har. Dette kan føre til at man søker mer kunnskap fra andre og et økt initiativ til samarbeid på tvers av etater.

Sanden Media AS lager den digitale utstillingen og har et totalansvar for alt arbeid med den digitale delen av konferansen.

Prosjektleder/forsker

Nina Morseth Lauritzen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Konferanse om barn som pårørende av innsatte
Organisasjon
For Fangers Pårørende
Beløp Bevilget
Kr 170.000
Startdato
01.02.2021