Ut i naturen – samtaler mens vi går

Søknadssammendrag

Gjennom koronapandemien har mange pårørende av innsatte opplevd at deres livssituasjon har blitt mer krevende. I lange perioder stengte fengslene for besøk og permisjoner, og familier måtte holde kontakt via telefon og videosamtaler. For mange pårørende kom koronaepidemien som en krise i krisen, og situasjonen har forsterket ensomheten og isolasjonen mange av våre brukere kjenner på.

Behovet for støtte og rådgivning har vært stort under pandemien, og FFP opplevde en tydelig økning i antall henvendelser på telefon, e-post og chat. Samtidig har vårt tilbud om individuelle samtaler og aktiviteter vært begrenset på grunn av situasjonen. Dette har gjort situasjonen ekstra vanskelig for mange.

Gjennom dette prosjektet tilbyr FFP pårørende individuelle samtaler mens vi går tur samt turgruppe for flere deltakere. Det å møtes utendørs gjør det enklere å ivareta smittevernreglene og samtidig tilby støtte, rådgivning og fysisk aktivitet. Samtidig vil det å komme seg ut i naturen kunne ha gunstig helsemessig effekt, både fysisk og psykisk.

Gjennom prosjektet vil vi tilby en til en samtaler i naturen etter behov, og vi vil også tilby turgrupper for pårørende en gang i måneden. Både individuelle samtaler i naturen og turgrupper vil arrangeres i våre to avdelinger i Oslo og Trondheim.

En forventet positiv virkning av prosjektet er at samtaler i naturen skal kunne bidra til bedret psykisk og fysisk helse samt bedre livskvalitet for pårørende som benytter seg av tilbudet. Gjennom samtaler med rådgiver og deltakelse på turgruppe hvor pårørende opplever støtte og forståelse fra andre, er det også en målsetting at dette vil bidra til mindre grad av sosial isolering.

Prosjektet har oppstart september 2020 og vi vil tilby samtaler i naturen i hele prosjektperioden fram til desember 2021.

Prosjektleder

Hanne Hamsund

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Ut i naturen – samtaler mens vi går
Organisasjon
For Fangers Pårørende
Beløp Bevilget
Kr 148.000
Startdato
03.09.2020