Håndbok i kommunikasjon for fosterfamilier

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Prosjektet ”Håndbok i kommunikasjon i fosterfamilien” har samlet erfaringer fra fosterforeldre gjennom Norsk Fosterhjemsforenings (NFF) kursrunde i kommunikasjon i 2005-2006. Også dette kursopplegget var finansiert av Helse og Rehabilitering (Ung Perm til fosterforeldre). I underkant av 200 fosterforeldrene deltok i kursene. Mangle etterlyste samlede erfaringene på kommunikasjon.

 

Vi inviterte derfor fem fosterforeldre – noen av dem hadde deltatt på kursene – til å bli en redaksjon for boken. Redaksjonen har hentet erfaringer fra eget liv som fosterforeldre, i tillegg til å bruke erfaringene fra kursrunden. De har arbeidet sammen seks dager igjennom året, har hatt skrivearbeid hjemme – og de har fått og gitt tilbakemeldinger på mail og telefon. Representanter fra Norsk Fosterhjemsforening og Barne- familie- og likestillingsdirektoratet har vært del av prosjektgruppa – sammen med fosterforeldre og Forandringsfabrikken. Forandringsfabrikken har vært prosjektledere og redaktører for håndboken.

 

Håndboken formidler noe om hva som skal til for å bygge god kommunikasjon i fosterfamilien, illustrert med eksempler direkte fra fosterfamiliers hverdag. Den kommer med løsningsforslag til hvordan en kan snu dårlig kommunikasjon til god. Eksempler på tema er: Hva gjør vi når fosterbarna lukker seg? Hva når fosterforeldre kjenner på egen aggresjon? Hvordan møter vi fosterbarn som opplever sorg og tap? Hva når noen lurer på hvorfor fosterbarnet er i fosterhjem?

 

Målgruppen er fosterforeldre til fosterbarn i alderen 6-20 år. Fagfolk som er saksbehandlere, veiledere eller gjør opplæring av fosterforeldre er og målgruppe for håndboken. Vi tror den også vil være av interesse for dem som arbeidet i barnevernet. Håndboken ble lansert i januar 2008 og kan bestilles fra Norsk Fosterhjemsforening.

Prosjektleder/forsker

Eva Dønnestad

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Håndbok i kommunikasjon for fosterfamilier
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Org.ledd
Forandringsfabrikken
Beløp Bevilget
2007: kr 310 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet