Hestehvisking

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Bø kommune er en liten fiskerikommune i Vesterålen med 2800 innbyggere. De fleste ungdommene forlater kommunen når de begynner på videregående, oftest i nabokommunen Sortland. Mange bor på hybel og ukependler.
Kommunen har et livlig kulturliv og en aktiv idrettsmiljø og har et velfungerende ungdomsarbeid, med heltidsansatt ungdomsleder og mange faste møteplasser.
Bø kommune har gjennomført flere rusundersøkelser i ungdomsskolen sist i 2008. Disse viser ingen endring i ungdommens holdning til rus eller bruk av rusmidler. Likevel er det en tydelig styrking av rusmiljøet i Bø med en økning av bruk av narkotika (hasj og amfetamin) hos ungdommer. Det er åpenbart at det skjer noe med ungdommens holdning til rus når de forlater kommunen for å gå på videregående.
Kommunens forebyggende helsearbeid har problemer med nå de eldre ungdommene.
Konsekvensene av etablering av rusadferd i ung alder er vel dokumenterte og det er viktig prøve ut nye tiltak som kan nå denne utsatte gruppen, helst før de flytter ut fra kommunen.

Målsetting
Prosjektet har som målsetting å forebygge etablering av rusmiddelmissbruk samt i tilby en meningsfull, utfordrende fritidsaktivitet for ungdommer i Bø.
Prosjektet skal bidra til å skape et rusfritt sosialt nettverk for ”helgeungdommer”.
Prosjektet skal være med på å etablere EAGALA (hesteassistert terapi) som verktøy for forebyggende helsearbeid.
Prosjektet er å betrakte som et prøveprosjekt og opptaksområdet kan utvides til hele Vesterålen.

Målgruppen er ungdommer fra 14-18 år.

Metode
Bjørkengen gård ble etablert i 2006. Gården driver helserelatert arbeid med hest. Gården driver arbeidstrening for personer med psykiske lidelser (Vilje Viser Vei) og hesteterapi (EAGALA-metoden) i samarbeid med Nordlandssykehuset HF. Gården har egnet lokaler, ridehall og spesielt

utvalgte hester, trente for å delta i hesteterapi.

Bjørkengen gård skal tilby helgekurs der vi skal bruke hesteterapi og hestehandtering som verktøy. Begge metodene er utforskende, erfaringsbasert og konkrete. De stimulerer til egenrefleksjong og øker selvtillitt og selvfølelse. Metodene er etablerte utenlands og brukes ofte i lederutviklingskurs og «teambuilding» men er ikke brukt i forebyggende helsearbeid.

Kursene skal ha 8-10 deltaker fra Bø, eller fra hele Vesterålen avhengig av antall på meldte fra Bø. Det skal avholdes fire kurs våren 2010 og fire kurs høsten 2010. Kursene ledes av Tiu Similä og Thor Harald Seljevoll.

Prosjektet prøver ut nye metoder for å skape rusfrie nettverk der vanlige tiltak ikke fører frem. Hester er brukt i behandling av unge personer med adferdproblemer på mange plasser i lang tid, men det er ikke tidligere brukt strukturert kursopplegg for ungdommer.

Evaluering av tilbudet skal gjøres halvveis i prosjektperiode og etter prosjektperiodens slutt.Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0494.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet «hestehvisking» på Bjørkengen Gård er basert på EAGALA teknikker, der fokus er på ungdommenes adferd og refleksjoner over dette samt øvelser i hestehåndtering, der ungdommene lærer å mestre hestene gjennom kunnskap og fokus i egen adferd. Det overordnede målet med prosjektet er å gi ungdommene selvtillit og følelse av mestring, erfaring av målrettet arbeid, lære å ta hensyn til andre samt tilby ett stimulerende fritidsaktivitet som ett ledd i å forebygge rusmisbruk, noe som er ett økende problem i Bø kommune.
Prosjektet ble gjennomført som 8 helgesamlinger samt to helgekurser i ridning med fokus i målrettet arbeid med hest (med ridetrener på landslagsnivå). Ungdommene var ansvarlige for arrangering av ett juleshow på gården. Det var 8 -13 deltakere per samling og sammenlagt deltok 19 ungdommer i prosjektet.
I EAGALA øvelsene var fokus i å få gruppen til å fungere sammen. Når gruppen lærte å samarbeide fikk de «belønning» i form av samarbeidsvillige hester. Denne samhørigheten ble utfordret når eldre ungdommer deltok i noen av samlingene med klare henvisninger til at de «coole» var med på drikking i helgene. I øvelsene skapte disse uro i gruppen noe som gav grunnlag til å diskutere tema som selvbilde, forbilder samt grunnene hvorfor ungdommer blir «rekruttert» til drikking og rusmisbruk. Ettersom forbilder kom frem som et viktig tema, engasjerte Bjørkengen Gård en ung kvinne (tidigere praktikant på gården) i mai-august som en del av ungdomssatsningen.
I hestehåndtering var de viktige temaene; Hvordan man reagerer og kan finne løsninger når man er usikker eller ikke får ting til, hvordan man er med hverandre i en læringssituasjon, hvordan man kan få ting til gjennom refleksjoner, tålmodighet og målbevissthet.
Når ungdommene innså at vi (og hestene) var både interessert og tok dem på største alvor, så fikk vi ett visst innsyn i deres hverdag. Våres erfaring forteller at det å gi ungdommene positiv selvbilde, tilby gode rollemodeller og ikke minst ha voksne i nærmiljøet som bryr seg og tar tid til å engasjere seg i det ungdommene gjør i fritiden er viktige elementer i forebygging av rusmisbruk.
Planen er til å utvide prosjektet på Bjørkengen Gård sammen med ungdommene som deltok i 2010 til ett regionalt prosjekt. Erfaringene fra prosjektet publiseres i tidskriftet for EAGALA.

Prosjektleder/forsker

Similä Tiu

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Hestehvisking
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Org.ledd
Bjørkengen gård
Beløp Bevilget
2010: kr 150 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet