Hjertekampen 2 – digital inspirasjon til lavterskelaktivitet og bedre helse

Søknadssammendrag

Siden 1943 har Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) jobbet for bedre folkehelse. LHL er en interesseorganisasjon for hjerte- og lungesyke, slagrammede og deres pårørende og jobber aktivt med helsefremmende arbeid og for å gi tilbud og støtte til målgruppen vår.

LHL har 250 lokallag rundt i Norge og organiserer omtrent 52 000 medlemmer gjennom godt etablerte aktiviteter. Gjennom koronapandemien har mange lokale tilbud vært nedstengt eller redusert. Mange mistet tilgang til sine daglige aktiviteter og trening, og det sosiale og trygge samholdet i lokallagene.

LHL lanserte i februar 2021 den digitale og nasjonale folkehelsekampanjen «Hjertekampen» for å bidra til en bedre fysisk og psykisk helse i befolkningen. I Hjertekampen fikk deltakerne tilgang til en 6 ukers digital treningsplan som hadde som mål å inspirere til trening, øke motivasjon for aktivitet og et sunt kosthold.

Siden lanseringen av Hjertekampen har flere tusen mennesker benyttet seg av appen og treningsprogrammet. Hjertekampen appen har blitt lastet ned av opp mot 22 000 personer og har inspirert personer i alle aldergrupper, uavhengig av funksjonsbegrensninger, fysisk utgangspunkt og bosted.

Siden oppstart har LHL videreutviklet Hjertekampen. Det er nå utformet en 8-ukers treningsplan med lavterskel treningsprogrammer, i tillegg til et treningsbibliotek hvor man finner treningsvideoer ledet av kvalifisert triminstruktør på henholdsvis 10, 20 og 30 minutter, samt ulike trenings- og utholdenhetsøvelser. Siden kosthold også er viktig for en god helse, vil man finne kostholdsråd og matoppskrifter i appen.

Det er fortsatt behov for og etterspørsel etter tilrettelagt trening til Hjertekampens målgrupper. Det er i tillegg til å være et allment behov for økt fysisk aktivitet og bevissthet om sunt kosthold i den norske befolkningen, fortsatt et spesielt behov for fysisk aktivitet etter koronapandemien. Videreføringen og oppfølgingen av Hjertekampen vil være et viktig bidrag for å tilrettelegge til en aktiv hverdag også post-korona.

Prosjektleder

Helen Skjennum

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Hjertekampen 2 – digital inspirasjon til lavterskelaktivitet og bedre helse
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
15.10.2021