– Brikken som manglet i livet mitt

Gjennom et seks uker langt digitalt kurs i selvmedfølelse skal deltakerne få større ro, mer vennlighet og aksept ovenfor seg selv.

Å lære å bli glad i seg selv er en viktig del av kurset. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

«Hva trenger jeg i møtet med meg selv?» er navnet på et seks uker langt digitalt kurs i selvmedfølelse, som Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) står bak.

Kurset skal tilbys fra midten av oktober 2020 og gjennom hele 2021. Prosjektet har fått støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam.

Koronasituasjonen gir mer frykt og engstelse

Prosjektleder Irene Kingswick mener koronasituasjonen har bidratt til at behovet for kurset har økt.

Irene Kingswick

– Det er mye frykt, tristhet, angst og ensomhet i dagens samfunn. Kravene vi utsettes for og prøver å leve opp til blir stadig mer uoppnåelig. Koronasituasjonen har ført til enda mer frykt og engstelse. Dette får mange til å føle at de blir stadig strengere med seg selv og behandler seg selv til tider som sin verste fiende, sier hun.

Kurs i selvmedfølelse gir en rekke gode og enkle øvelser på hvordan vi kan bli mer oppmerksom på ulike måter vi behandler oss selv og hvilke betydning dette har for vår livskvalitet. Målet er at deltakerne skal få hjelp til større ro, mer vennlighet og aksept ovenfor seg selv.

– Brikken som manglet

Kingswick har tatt en utdannelse i Mindful Self Compassion i USA i perioden 2017-2019.

– Det var ingen tvil hos meg etter denne utdannelsen at dette programmet måtte vi kunne tilby flest mulig mennesker i Norge. Dette er forebygging innenfor psykisk helse på det beste! For meg var dette brikken som har manglet i store deler av mitt liv. Vennlighet og godhet rettet både utover til andre og innover til oss selv gjør rett og slett verden til et bedre sted å være, sier hun, og legger til:

– ROS gir veiledning til svært mange sårbare mennesker i dagens samfunn. Vi hører mange vonde historier fra våre brukere når de deler sine innerste tanker. Full av selvfordømmelse, skam og liten tro på seg selv. Kurs i selvmedfølelse gir oss verktøy til i større grad å bli klar over hvordan vi behandler oss selv for så å kunne lære å elske og respektere oss selv som de unike ressurssterke mennesker vi alle er.

Viktig supplement

At kurset er digital tror Kingswick er viktig for å nå så mange som mulig – særlig når smitteverntiltakene setter en stopper for fysisk oppmøte. Hun tror digitaliseringen vil bli et nyttig supplement også etter pandemien.

– ROS kan med denne støtten gjøre en stor forskjell for mennesker rundt i vårt langstrakte land. Helt uavhengig av om de bor i nærheten av et av våre sentre for spiseforstyrrelser. Det vil også være et helt unikt tilbud for de mange som er for syke til å møte fysisk opp men som likevel kan delta fra et trygt sted i hjemmet sitt. Kurstilbud på nett er kommet for å bli, sier hun.


Søknadssammendrag

Koronapandemien har skapt stor utrygghet og uro blant ROS sine brukere. Stengte behandlingstilbud, svekket immunsystem og et skremmende nyhetsbilde har ført til økt symptomtrykk hos mennesker som allerede sliter med eget forhold til kropp, mat og følelser. Mange melder om en oppblomstring av spiseforstyrrelsessymptomer, og følelser av frykt og tilkortkommenhet.

For å nå ut til mennesker som merker at forholdet til kropp, mat og følelser har blitt forverret grunnet koronapandemien, ønsker ROS å tilby digitale kurs i Mindful Self-Compassion (MSC), på norsk oppmerksom selvmedfølelse. Vi tror at det å lære selvmedfølelse og selvmedfølende teknikker kan ha stor nytteverdi for mange som strever under korona-pandemien. Vi vet at isolasjon over tid påvirker vår psykiske helse negativt, og i dagens situasjon mener vi det er spesielt viktig å tilby kurs og veiledning som kan bidra til å styrke individets evne til å håndtere stress og uro på en selvmedfølende måte.

Kursene i Mindful Self-Compassion vil gå over seks uker med seks samlinger pluss en stille dag. Kursene vil holdes i grupper på Zoom og tilbys både på dag- og kveldstid. Det planlegges totalt åtte kurs i prosjektperioden, med plass til 10-20 deltagere per kurs. De første kursene vil starte i oktober 2020, og de siste avsluttes i november 2021. Kurset består av opplæring i selvmedfølelse, veiledede øvelser og meditasjoner, samt samtale om bruk av øvelsene i hverdagen.

Målgruppen for kurset er alle personer over 16 år som opplever å ha et anstrengt forhold til mat, kropp, følelser og/eller trening, samt deres pårørende.

Prosjektgruppen vil i tillegg til prosjektleder bestå av åtte frivillige assistenter, to brukerrepresentanter med egenerfaring og tre eksterne veiledere med spisskompetanse på spiseforstyrrelser, overspising og fedme.

De digitale kursene vil evalueres med spørreskjema til deltagerne.

Prosjektleder

Irene Kingswick

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Hva trenger jeg i møte med meg selv? Digitale kurs i selvmedfølelse
Organisasjon
Rådgivning om spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
Kr 343.000
Startdato
18.08.2020